Publication:
Kamu hizmetleri ve insan haklarındaki gelişmeler ışığında mültecilerin / sığınmacıların hukuki durumu ve başlıca sorunları üzerine gözlemler

No Thumbnail Available
Date
2011-05
Authors
Altınok Çalışkan, Elif
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

İnsanlık tarihi kadar eski olan ve tarihin hemen her döneminde ortaya çıkan “sığınma” statüsü hukukun önemli bir parçası olup, “insan hakları hukuku ve özellikle insancıl hukuk” kapsamında her geçen gün daha da gelişmektedir. Bu önemi sebebiyle konu İdare Hukuku ilkeleri çerçevesinde irdelenmiş; özellikle “mülteci statüsü”nün ilgili idarece verilmesi kararının bir idari işlem olması nedeniyle, işlem, idari işlemin unsurları açısından incelenmiştir.Bununla birlikte mülteci sığınmacıların başlıca sorunları ve insan hakları il kurullarının rolü üzerinde de durulmuştur. Son olarak , Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı Taslağı ile getirilmek istenen başlıca yenilikleri kısaca değinilmiş ve AİHM’nin konu ile ilgili kimi önemli kararlarına yer verilmiştir.

Description
Keywords
Mülteci, Sığınmacı , No- refoulement (geri göndermeme) ilkesi , İltica Hakkı , 1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme (Cenevre Sözleşmesi) , Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü , İdari işlemin unsurları
Citation