Publication:
Perakende Müşterilerinin Hissettiği Karışıklık ve Alışveriş Deneyimi İlişkisi

No Thumbnail Available

Date

2018

Authors

Arıker, Çağla
Yozgat, Uğur

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Perakende müşterilerinin ziyaretleri sırasında karışıklık hissetmeleri, bir takım olumsuzluklara yol açabilir. Bu araştırmada, perakende müşterilerinin hissettiği karışıklık ile alışveriş deneyimi arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre, hissedilen karışıklık ile alışveriş deneyiminin boyutları arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Müşterilerin yaşadığı alışveriş deneyimi, memnuniyet ve yeniden ziyaret eğilimi üzerinde belirleyici etkenlerden biridir. Dolayısıyla, perakende müşterilerinin hissettikleri karışıklığın azaltılmasına yönelik önlemlerin alınması ve olumlu bir alışveriş deneyiminin yaşatılması önerilir.

Description

Keywords

Perakende Müşterisi Karışıklığı, Alışveriş Deneyimi, Perakendecilik

Citation