Publication:
Perakende Müşterilerinin Hissettiği Karışıklık ve Alışveriş Deneyimi İlişkisi

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Arıker, Çağla
Yozgat, Uğur
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Perakende müşterilerinin ziyaretleri sırasında karışıklık hissetmeleri, bir takım olumsuzluklara yol açabilir. Bu araştırmada, perakende müşterilerinin hissettiği karışıklık ile alışveriş deneyimi arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre, hissedilen karışıklık ile alışveriş deneyiminin boyutları arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Müşterilerin yaşadığı alışveriş deneyimi, memnuniyet ve yeniden ziyaret eğilimi üzerinde belirleyici etkenlerden biridir. Dolayısıyla, perakende müşterilerinin hissettikleri karışıklığın azaltılmasına yönelik önlemlerin alınması ve olumlu bir alışveriş deneyiminin yaşatılması önerilir.

Description
Keywords
Perakende Müşterisi Karışıklığı , Alışveriş Deneyimi , Perakendecilik
Citation