Publication:
Molla Sabir’in Kardaşlık Dergisinde Tefrika Edilen 'Kerkük Şâirleri' İsimli Eser

Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abidin Temizer
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Selçuklular zamanında Türk yurdu olup Osmanlı’nın son dönemlerine kadar Türk siyasi ve kültürel sahasında kalan Irak bugün hâlâ Türklerin yaşadığı ve Türkçenin konuşulduğu bir bölgedir. Nesîmî ve Fuzûlî gibi iki büyük şairi yetiştirmiş olan Kerkük, bu bölgenin önemli merkezlerindendir. Nesîmî’den beri birçok şair yetiştirmiş bölgede özellikle 19. asırda çok hareketli bir edebiyat çevresi görülmektdir. Bu çalışma dönemin 19 ve 20. asırlardaki şiir ortamını yansıtan Molla Sabir’in Kerkük Şâirleri isimli eseri üzerinedir. Tamamı yayımlanmayan bu eserin bir kısmı 1965-66 yıllarında bölgenin önemli neşriyatından olan Kardaşlık dergisininaltı sayısında tefrika edilmiştir. Çalışmada bu altı kısım bir araya getirilip çeviri yazı ile tam bir metin hâlinde aktarılmıştır. Metne geçmeden önce Kardaşlık dergisininmahiyeti hakkında, daha sonra Molla Sabir’in hayatı ve eserleri hakkında bilgiler verilmiştir. Son olarak Kerkük Şâirlerihakkında malumatlar ile birlikte metin kısmına geçilmiştir. Yirmi dokuz şairi ihtiva eden eser okuyucu ve araştırmacılara arz edilmiştir
Description
Keywords
Molla Sabir, Kerkük Şairleri, Kardaşlık Dergisi, Kerkük, Şiir
Citation
YALÇINKAYA Y (2021). MOLLA SABİR’İN KARDAŞLIK DERGİSİNDE TEFRİKA EDİLEN ‘KERKÜK ŞÂİRLERİ’ İSİMLİ ESER. Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, 8(80), 58 - 69. 10.17822/omad.2021.182