Yayın:
Urban predicaments in Derna city

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2007-02
Yazarlar
Sasi, Eman Atai
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Geçtiğimiz yirmi yıl boyunca, birçok Arap ülkesi eski ve yeni şehir yapılarının bina yapılarında uyuşmazlık yaşamıştır ve bu büyüme eski ve yeni yapıların entegrasyonu arasındaki farkın oluşmasına neden olan çeşitli bina karakteristiklerinde kendini gösterdi. Bu bütün yapılara özel sorunlar yarattı. Bu çalıma, Derna şehri ve eski ve yeni yapılar üzerinde ve aynı zamanda şehrin geçirdiği farklı gelişim dönemlerinde takip eden sorunlar üzerinde odaklanmaya çalışmaktadır. Bu nedenle, bu çalışma eski yapıyla ilgili sorunlar üzerine özel bir çalışmaya bölündü ve devamında diğer Arap ülkelerindeki benzer noktalara dayalı eski binaların tanımlayıcı sunumu yapıldı. Bu, açık bir bina tablosunu ve en önemli sorunlarını ortaya çıkarmak amacıyla yapıldı. Bununla birlikte, kaybını engellemek gereken kültürel bir miras olarak kabul edilen bu eşsiz bina yapısını korumaya çağıran eski ve mevcut en önemli teorileri ortaya koymak amacındadır. Bu çalışmanın ikinci bölümü, yeni yapıda bulunan, şehir sorunlarına giriş olarak kullanılacak olan Derna'daki şehir planlama sürecinin sunumu ile başlamaktadır. Bu bölüm Derna şehrinde meydana gelen şehir gelişiminin ilk ve ikinci aşamalarını kısaca sunuyor. Bu çağdaş şehirlere açık bir bakış sunmaya yardımcı oluyor. Arap ülkelerinde de benzer noktalara rastlanan Libya şehirlerinde bulunan planlama sorunlarına genel bir bakış, şehrin temel çıkmazlarını belirlemeden önce sunuldu. Bu, çalışmanın umduğu sonuçlara ulaşmaya ve temel çıkmazları belirlemeye yardımcı olmaktadır. Yani bu problemlerin nedenlerini, zaman içerisinde artışını belirleyip bu sorunları sınırlandırabilecek veya meydana gelişlerini azaltacak bazı tavsiyeler sunmaktadır.
During the past two decades, most Arabic cities have witnessed a conflict in the building structures of old and new urban structures, as this expansion has taken on various building characteristics which led to the creation of a gap in the integration of the old structures and the new. This created special problems within each structure so this study trying to focus on the city of Derna as studying the old structure and the new structure as well as the problems accompanying the various periods of development which the city underwent. Thus, this study has been divided into a special study of the problems related to the old structure following a descriptive presentation of the old building Structure based on similar issues in other Arab countries. This is done with the aim of achieving a clear picture of the building structure and its most important problems, in addition to the most significant theories, both old and current which call for the preservation of this unique building structure as it is considered globally a cultural heritage which must be protected from loss. The second part of this study begins with a presentation of the urban planning process in Derna which will be utilized as a preliminary introduction for the study of the urban problems found in the new structure, this part briefly presents the first and second stages of urban expansion that occurred in the city of Derna .this aids in giving a clear view of the modern city. Then and before specifying the city?s main predicaments, a general view of the planning problems found in Libyan cities has been presented, as well as similar issues found in other Arab countries. This, in turn helps in pinpointing the main predicaments and reaching the results that this study hopes for, namely identifying the causes of these problems and their increase over time and through that presenting several recommendations which might limit these problems or lessen their occurrence.
Açıklama
Anahtar kelimeler
mimarlık, architecture
Alıntı