Publication:
Lüks markaların konumlandırılmasında sanat etkinliklerinin kullanılması

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-01
Authors
Kablan Günay, Hava
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Tüketicilerin hava, su, yiyecek ve barınma gibi biyolojik gereksinimlerinden sonra, sonradan edinilmiş gereksinimleri gelmektedir. Bu gereksinimlerin arasında bir kültüre dahil olma ile ortaya çıkan psikolojik ihtiyaçlar vardır. Bunlar statü, güç, gruplara katılma ve bazılarıdır. Lüks ürünler tüketici açısından somut anlamda tüketilip fayda sağlanan mallar kategorisinden farklı bir yere konumlanmaktadır. Lüks mallar ile fizyolojik ya da ekonomik bir yarar tüketmek yerine tüketiciler sembolik bir anlam ve manevi doyum yaşamakta, lüks tüketim mallarını sosyal statüyü yükseltme aracı olarak görmektedir. Hedonizm de lüks ürünleri tüketim ve psikolojik gereksinimlerin karşılanması ile bağlantılı olarak, zevkin peşinde koşma ya da zevke, özellikle de duyumsal zevklere kendini adama şeklinde ya da psikolojik anlamda; zevk arama arzusuyla ya da acıdan kaçma şeklinde motive edilen davranış biçimini savunan doktrin olarak tanımlanır. Çalışmanın birinci bölümünde; marka konumlandırma olgusu irdelenmeye çalışılmış ve marka ve tüketici arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise, lüks kavramı, lüks marka oluşturucu öğeleri, sanatın tanımı, sanatın işlevleri sorgulanarak lüks markaların sanatla olan ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın uygulama aşamasını içeren üçüncü bölümde ise, Lüks markaların sanat etkinlikleri ile anılması irdelenerek, Lüks markaların konumlandırılması ve sanat ilişkisi örneklendirilmeye çalışılmıştır. Anahtar Sözcükler: Lüks Marka, Lüks Marka Konumlandırma, Sanat,Lüks ve Sanatın İşbirliği


In this study, usage conditions and patterns of art activities in positioning of luxury brands were evaluated. As examples of applications in the study, the relationship statues between Louis Vuitton, BMW, Vakko, Varyap, Çiftçi Towers, Mengerler, BAY İnşaat brands and art have been examined as they positioning themselves as luxury. It has been reached the conclusion that the products of luxury brands should not be thought only as the products sold at a high price. It has been seen that luxury brands which examined in the direction of this study, are in a struggle to highlight their differences by taking personal characteristics forefront such as enlightened, contemporary, unique, assertive, leader, modern , artistic, upper class. Key Words: Luxury Brand, Luxury Brand Posıtıonıng, Art, Luxury and Art Collaboration

Description
Keywords
İletişim Bilimleri , Communication Sciences , İşletme , Business Administration , Hedonizm , Hedonism , Lüks , Luxury , Lüks Tüketim , Luxury Consumption , Marka , Brand , Marka Kişiliği , Brand Personality , Marka Konumlandırma , Brand Positioning , Sanat , Art , Sanat Etkinlikleri , Art Activities , Tüketici Davranışı , Consumer Behavior
Citation