Publication:
Halkalı-Kapıkule demiryolu hattı 19.yy istasyon yapılarının mekân analizi

No Thumbnail Available

Date

2019

Authors

Özer, Çağatay

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı / İç Mimarlık Bilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Bu çalışmanın konusu, Halkalı-Pehlivanköy bölümü 19. Yüzyılda inşa edilen, günümüzde Halkalı-Kapıkule arasında hizmet veren demiryolu hattı üzerinde bulunan yolcu binalarının incelenmesi, ulaşılan verilerin analiz edilerek belgeleme çalışması gerçekleştirilmesi ve yapılar hakkında öneriler oluşturulmasıdır. Hedef, söz konusu tarihi yapı grubu için arşiv çalışması oluşturulması ve iç mekan özelliklerinin belgelenmesidir. Hazırlanan bu araştırmada, belirlenen istasyon yapılarının tarihsel süreçlerinin incelenmesinde literatür taramaları yapılmış ve mevcut durumları değerlendirilmiş, daha sonra bu yapılar morfolojik kart, soyutlama ve grafiksel anlatım teknikleriyle analiz edilmiştir. Bu süreçte, yapılandırılmamış görüşmeler, saha çalışmaları ile TCDD arşiv ve envanter incelemeleri yapılmış, yapıların mimari-teknik çizimlerine erişilmiştir. Sonuç olarak Halkalı-Kapıkule demiryolu hattı üzerinde bulunan, araştırma kapsamında incelenen yapılara farklı dönemlerde çeşitli yenileme uygulamaları gerçekleştirildiğini, tipolojik şema oluşturulan yapıların iki adedinin acilen yenilenmesi gerektiğini ve hat üzerinde bulunan daha önce restore edilmiş tüm istasyon binalarının, iç mekan mobilyalarında binanın tarihi kimliğinden uzaklaşan bir yaklaşımın uygulandığı gözlenmiştir.
The subject of this study is to examine the passenger buildings built on the railway line between Halkalı and Kapıkule, which was built in the 19th century, to analyze the data obtained and to make documentation studies and to make recommendations about the structures. The objective is to create an archive work for the historical building group and to document the interior features. In this study, the literature was examined and the current situation was evaluated in the historical processes of the station structures determined and then these structures were analyzed by morphological card, abstraction and graphical expression techniques. In this process, unstructured interviews, field studies, TCDD archives and inventory surveys were conducted and architectural-technical drawings of the structures were reaches. As a result, it has been determined that various renewal applications were carried out in different periods on the Halkalı-Kapıkule railway line. In addition, a typology has been established, it is observed that two of the structures need to be renewed urgently, and that the previously restored station buildings, in their interior furniture, have an approach away from the historical identity of the building.

Description

Keywords

İç Mimari ve Dekorasyon, Interior Design and Decoration

Citation