Publication:
Çapraz Tabloların Regresyon Yöntemi ile Görselleştirilmesi

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Çağlar, H. Nazan

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

6th International Social Sciences Congress

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Sosyal Bilimler alanında , çapraz tabloların ( crosstab) yorumlanması önemli bir yere sahiptir. Veri analizlerinde iki boyutlu tabloların etkin biçimde özetlenmesi ve yorumlanması özellikle büyük boyutlu ise önemlidir. Tablonun m,n > 10 ( m: satır , n: sütun ) olması durumunda okunması , anlaşılması ve yorumlanması zorlaşır. Bu noktada verileri görselleştirerek özetlemek kolaylık sağlar. Görsel nesnelerin kısa süre de karar vermede önemli olduğu bilinmektedir. Çapraz tablodaki verinin görselleştirilmesinde pek çok yöntem kullanılmaktadır. Lokal polinomlar , parametrik olmayan regresyon modelleri için de önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada , kategorik verileri temsil eden tablolara çok değişkenli regresyon yöntemi uygulanmıştır. ( Seifert & Gasser , 1996) Model değişkenleri tablonun satır, sütun değişkeni olarak alınmıştır. Kurulan Model aracılığı ile tablonun hücre değerleri tekrar tahmin edilmiştir. Regresyon metodu polinomial olarak uygulanmıştır. Bulunan modelle crosstab’ın regresyon yüzey grafiği çizilmiştir. Çizilen yüzey grafiği çapraz tabloların görsel olarak daha iyi açıklanabildiğini göstermiştir. Yazılan bir bilgisayar programı ile literatürden ( Simonoff ,1996 ) alınmış problem için metodun iki boyutlu tablolar için uygulaması açıklanmaktadır.

Description

Keywords

Polinomal regresyon, Çapraz tablo, Yüzey grafiği

Citation