Publication:
Okul Öncesi Dönemdeki Üstün Yetenekli Çocukların Dil Gelişimlerinin Analizi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-04-08
Authors
Saranlı, Adile Gülşah
Er, Sühedan
Deniz, K.Zülfikar
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu araştırmada okul öncesi dönemdeki üstün yetenekli çocukların alıcı ve ifade edici dil becerileri analiz edilmeye çalışılmış, ortaya çıkan sonuçların çoğunlukla yurtdışı kaynaklı olan alan yazınla benzer ve farklı olduğu kısımlar tespit edilerek bu bilgilere dayalı şekilde yapılabilecek eğitsel farklılaştırma çalışmalarına dikkat çekilmek istenmiştir. Bu genel amaçtan yola çıkarak üstün yetenekli olduğu tespit edilmiş 23’ü erkek, 10’u kız, toplam 33 çocuğun alıcı ve ifade edici dil gelişimi TİFALDİ dil gelişim ölçeği kullanılarak analiz edilmiştir. Kolay ulaşılabilir örneklem yöntemiyle desenlenen çalışmada tarama yöntemi kullanılmış, çocukların alıcı ve ifade edici dil gelişimi sonuçları yaş, cinsiyet, kardeş sayısı gibi değişkenlere göre analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, okul öncesi dönemdeki üstün yetenekli çocukların ifade edici dil gelişimlerinin alıcı dil gelişimlerinden önde olduğu, erkek çocukların alıcı ve ifade edici dil gelişim düzeylerinin kız çocuklarından daha yüksek olduğu, alıcı dil açısından, çocukların yaşları arttıkça alıcı dil puanlarının da arttığı, ifade edici dilde ise 61-72 aylık çocukların bir üst yaş grubu olan 73-77 aylık çocuklardan daha yüksek ortalamaya sahip oldukları bulunmuştur.
In this research, receptive and expressive language skills of preschool gifted children were analyzed, identifying areas in which the obtained results are similar or different from international literature leading to subsequent suggestions on possible areas for differentiation. Towards this goal, the TİFALDİ language development test was applied to analyze the receptive and expressive language skills of 33 children, 23 boys and 10 girls, who were all identified as gifted. The convenience sampling pattern was used in this research with a survey method, analyzing the receptive and expressive scores based on different variables, including age, gender and the number of siblings of the children. The results indicate that for gifted children in the preschool period that were included in the sample, expressive language skills were found to be ahead of receptive skills, boys were found to be ahead of girls in both receptive and expressive language skills and while receptive language skills were found to consistently increase with age, the expressive language skills for 61-72 month-old children were found to be higher than the next age category of 73-77 month-old children.
Description
Keywords
Erken Çocukluk Çağındaki Üstün Yetenekliler, Dil Gelişimi, Alıcı Dil, İfade Edici Dil, Gifted Preschool Children, Language Development, Receptive Language, Expressive Language
Citation