Publication:
Tanımlarda Kaybolan Sınırlar: Mentorluk, Koçluk ve Danışmanlık Üzerine Bir Tartışma” ve “Kurumsal Mantığın Stratejik Planlara Yansıması

Date
2018-05
Authors
Teraman, Begüm Seray Samur
Ergün, Hande Sinem
Gürbüz, Fatma Gülruh
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu çalışmanın amacı günümüzde çokça dillendirilen ve uygulamada yansımalarını rahatlıkla görebileceğimiz Mentorluk, Koçluk ve Danışmanlık kavramlarına yeni bir bakış açısı getirerek, Türkiye bağlamında nasıl algılandığının ortaya çıkarılmasıdır. Bireysel gelişim, kariyer gelişimi veya iş geliştirme gibi farklı odaklarla ele alman bu kavramların, yazındaki tartışmalar temelinde ele alındığı bu çalışma bu kavramların uygulamada nasıl ortaya çıktığı konusunda nitel bir araştırma ile nomolojik örüntüye katkı yapmayı amaçlamaktadır. Bu araştırma kavramlar arasında keskin bir çizginin bazı bağlamlarda söz konusu olurken bazılarında olamadığını, dolayısıyla ayrıştırmadan çok örtüştürmenin katkı sağlayacağı savı üzerine temellenmiştir. Bu savı değerlendirmek amacıyla nitel bir analiz tasarlanmış, maksatlı/amaçsal örnekleme tekniği kullanılarak; İstanbul’daki bir üniversitedeki kuluçka merkezinde ve 2 hızlandırma programında 21 Mentor ve 21 Girişimci ile görüşülmüştür. Araştırmada yarı- yapılandırılmış görüşmeler yapılmış, görüşmeler deşifre edildikten sonra NVivoll programı ile analiz edilmiştir. Tümevarımsal bir yaklaşımla gerçekleştirilen bu araştırmanın sonucunda, koçluk, danışmanlık ve mentorluğun Türkiye bağlamında belirleyici bazı özellikleri ortaya çıkarılmıştır. Bu özelliklerin bağlamsal olarak ortaya çıkarılması, günümüzde bu kavramların bireysel gelişim için etkin bir araç olarakkullanılmasına yönelik bir sistem geliştirme çabalarının arttığı düşünüldüğünde önem arz etmektedir.
Description
Keywords
Mentorluk, Koçluk, Danışmanlık, Gelişim, Tanım
Citation