Publication:
Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sisteminin Gelişimi ve Kullanımı

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Kaya, Simge

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcı olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), katılımı gönüllülük ilkesine göre ve özel emeklilik ürünlerinin satışı ve bireysel katkı paylarının toplandığı ruhsatı almış emeklilik firmalarına yetkinin verildiği bir uygulamadır. Bu sistem içine katılan kişilerce ödenen katkı payları emeklilik yatırım fonları aracılığıyla yatırıma kanalize edilmekte ve böylece emeklilik süresince yeterli miktarda emeklilik gelirinin elde edilmesi hedeflenmektedir. Bu araştırmanın amacı bireylerin bireysel Emeklilik sistemiyle ilgili algılarını araştırmaktır. Bu kapsamda İstanbul'daki bir bankanın Bakırköy ilçesindeki müşteriler ve çalışanlarından 150 kişiye anket uygulanarak sonuçlar SPSS 22 programında değerlendirilmiştir.
Pension system which is complementary private pension system "of the social security system in Turkey" (BES), participation in the sales of voluntary principles according and private pension products and is an application is given the authority to individual contributions have taken the license is collected their share pension company. The contributions paid to those who participate in this system are channeled through the pension mutual funds and thus it is aimed to obtain sufficient amount of pension income during the pension period. The purpose of this research is to investigate the perceptions of the individual regarding the individual pension system. In this scope, a survey was implemented to 150 custormers and the employees of a bank which is located in İstanbul Bakırköy and the results was evaluated via SPSS 22 application.

Description

Keywords

Ekonomi, Ekonomics

Citation