Publication:
Reşat Nuri Güntekin'in "Acımak" ve "Yaprak Dökümü" romanlarında baba motifi

Date
2012-06
Authors
Türksoy, Mehtap
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının unutulmaz isimlerinden biri olan Reşat Nuri Güntekin, üslubundaki akıcılık, teknik ve tahkiye ustalığının yanı sıra işlediği konularla da Türk halkının severek okuduğu sayısız esere imza atmış başarılı bir yazardır. Eserlerinde Anadolu'yu, Anadolu insanını tüm yönleriyle verirken döneminin sosyal yapısına, yaşanılan toplumsal değişime ve ferdî olduğu kadar toplumsal problemlere de ışık tutmuştur. Acımak ve Yaprak Dökümü adlı romanlar da yazarın bahsedilen özelliklerini taşıyan eserlerindendir. Yazar, gerek Acımak'ta gerekse Yaprak Dökümü'nde sosyal yaşamda var olma mücadelesi veren bireyi, bu bireyin toplumsal değişim karşısında yaşadığı zorlukları konu edinir. Her iki romanda da sorunlarla başa çıkmaya çalışan bir ?baba? motifi vardır ve iletilmek istenen mesaj iki farklı babanın hayat penceresinden sunulur. Bu çalışmada öncelikle Reşat Nuri Güntekin'in yaşamı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında bilgi verilmiş, ilerleyen bölümlerde söz konusu romanlar incelenerek bu romanlarda yazarın ?baba? motifini nasıl ele aldığı problemi üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda, yazar bu eserlerde baba ile ilgili hangi özellikleri ön plana çıkartmış, hangi amaçla bu baba karakterlerini yaratmış sorularının cevapları aranmaya çalışılmıştır.
Resat Nuri Güntekin is an accomplished writer who is one of the reputable names in Turkish literature in the Republican era with his stylistic fluency, his mastery of the technical and narrative aspects, and has countless works read fondly by Turkish people. In his works he tried to give all aspects of Anatolia and Anatolian people, and also he shed light on social problems of the age as well as the social structure which experienced social and individual change. The author's novels named Yaprak Dökümü and Acımak bare the aforementioned features of his works. Both in Yaprak Dökümü and Acımak, the author narrates individuals who struggle to exist in social life and the adversaries of an individual in the face of social change. In each novel, there is a ?father? figure trying to cope with the problems and a message presented through the life views of these two different fathers. In this study, Resat Nuri Güntekin?s life, his literary identity and his works are presented initially, and in the following sections, the problem of the author?s use of the ?father? figure is focused on through the examination of these novels. Within this context, it has been tried to find out the answers to the questions of ?how the author deals with the ?father? figure in these works, what features of the father are emphasized, and for what purpose the father character was created?.
Description
Keywords
Türk Dili ve Edebiyatı, Acımak, Aile, Aile Reisi, Edebiyat, Güntekin, Reşat Nuri, Yaprak Dökümü, Turkish Language and Literature, Hurt, Family, Head of the Family, Literature
Citation