Publication:
Teknolojik gelişmelerin sahne performansına etkisi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-07
Authors
Akar, Egemen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı / Sanat Yönetimi Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
  1. yüzyıl ile birlikte sahne performansına hızlı bir giriş yapan teknoloji ve yeni araçlar oldukça dikkat çekmektedir. Teknoloji, performans sanatları ve onun sahne yapımlarını değiştirmiş, konserler dijital teknoloji, film ya da video projeksiyonları ve ışık tasarımlarıyla daha kapsamlı hale gelmiştir. Geleneksel ve analog malzemelerle yapılan sahne performanslarından karmaşık multimedya yapımlara geçiş gerçekleşmiştir. Günümüzde, teknoloji tabanlı bileşenler sahne performanlarında önemli rol oynamakta ve sahnedeki müzik performanslarının ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Teknolojinin müzik sahne prodüksiyonu üzerindeki etkisi nedir, sahneyi ve sahne performansını nasıl değiştirmiştir? Bu tez çalışmasında teknolojinin etkisi tartışılırken, tiyatro ya da görsel ve performans sanatları gibi ilgili alanlar da ele alınarak sahnedeki müzik performanslarına odaklanma amaçlanmıştır. Sahne ve sahne ışıklandırmasının tarihsel gelişiminin kısa özetine değinilerek sahne ve bileşenlerinin konser, tiyatro oyunları ve diğer sanatlar açısından nasıl düzenlendiği ve zaman içinde nasıl geliştiği açıklanacaktır. Bu çalışma modern konser sahnesinin incelenmesi ile yeni teknoloji ve yeni araçların müzik performanslarında nasıl kullanıldığını açıklamaktadır. Işıklandırma, seslendirme sistemleri, bilgisayar yazılımları ve video ekranlar gibi yeni teknolojik araçların sanatçı ve sahne yapımcılarına kaliteyi, mükemmeliyeti ve yaratıcılığı arttırmak için yeni imkânlar sunduğunu doğrulamaktadır. Hedef dinleyicilerdir, sanatçı ve sahne yapımcıları müzik performansını dinleyicileri için unutulmaz bir deneyim haline getirmeyi amaçlamaktadır. Dinleyicinin görmesini, duymasını ve hissetmesini sağlarlar. Sahnedeki teknik altyapıların giderek karmaşıklaşması ve önemli bir rol oynaması, sahne yöneticileri tarafından kontrol ve organize edilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bunun sonucunda akıllara şu soru gelmektedir; yönetim, günümüzde sanatçının performansından daha önemli midir? Bu tez çalışması teknoloji çağını sahnede olumlu ve olumsuz sonuçlarıyla özetlemektedir. Anahtar Kelimeler: Sahne, Işık, Akustik, Sahne Performansı, Seslendirme Sistemleri, Teknolojik Gelişmeler, Sahne Tasarımı, Sanat Yönetimi.

From the turn of the 20th century a rapid use of technology and new media in stage performances is to observe. Technology has transformed the performing arts and its stage productions. Concerts are extended by digital technology, film or video projections and lighting design. A shift from a traditional, analogue stage performance to a complex multimedia production is carried out. Technology-based components nowadays play an important role in the stage performances and have become an integral part of music performances on stage. What is the effect of technology on music stage productions and how did it convert the stage and the performances on stage? As the question of the effects of technology is rather discussed in related areas such as theatre or visual and performance art this thesis aims to focus on music performances on stage. In a brief outline about the historical development of a stage and its lighting it will be explained how the stage and its components as a setting for concerts, theatre plays or dance have evolved. By an analysis of a modern music stage concert this study clarifies how new technology and new media is used in music performances. It verifies that new technological tools such as a lighting and a sound reinforcement system, computer softwares, screens and ¬stage technologies offer the performers and stage producers new possibilities for increasing quality, perfection and creativity. Target is the audience, performers and stage producers aim to make the music performance to an unforgettable experience for their listeners. They want to let them see, hear and feel. As the technical infrastructure on stage becomes more complex and plays an important role that needs to be controlled and organised by stage managers, the question comes up if that management nowadays is more important than the performer. This thesis sums up with positive and negative outcomes of the technological era on stage. Key Words: Stage, Lighting, Acoustic, Stage Performance, Sound Reinforcement System, Technological Develeopments, Stage Design, Art Management.

Description
Keywords
Sahne ve Görüntü Sanatları , Performing and Visual Arts
Citation