Publication:
Sinema Filmlerindeki Sanatsal Temalar Aracılığıyla Modern Kentlerin Pazarlanması

Date
2014
Authors
Özdel, Gizem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Günümüz dünyasında, küreselleşme ile birlikte modern kentlerin ülkeleri adına önemi artmıştır. Kentlerin, pazarlama adına yaptığı çalışmaların çağımızda sürekli ve stratejik bir şekilde yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Kentler, sinema filmleriyle eski dönemlerden beri bir ilişki içinde olmuştur. Filmlerin içeriğine bağlı olarak farklı imajlarla ele alınan kent, çağımızda sinemanın pazarlama ve algıyı yönetme yeteneğinden yararlanmaktadır. Kentlerin sinemada kendilerini sanatsal temalar aracılığıyla görünür kılmaları, filmlerde kentlerin çeşitli sanatsal elemanlarla özdeşleşmesine neden olmuştur. Çalışmada kentler için olmazsa olmaz bir çalışma alanı haline gelmiş ve her geçen gün önem kazanan kent pazarlaması kavramı ve kent pazarlaması adına sinemada kullanılan sanatsal temaların rolünün üzerinde durulmuştur. Kentlerin, sinemanın ürettiği mitler aracılığıyla pazarlanmasında sanat eserlerinin rolü göstergebilimsel çözümlemeler yapılarak açıklanmıştır. Göstergebilimsel anlamda kullanılan sanat öğelerinin senaryoya uygun olarak edindikleri yeni bağlamların kentlerin pazarlanmasındaki etkisi vurgulanmıştır.
Description
These days, specially urban marketing getting important because of globalization. Modern cities are taking control of their countries, economical destiny. Specially urban marketing now, has to be strategical and sustainable. In today's marketing area film and city marketing has got a direct relationship. Cities, are now using movies as a marketing device. Films are creating their reality. But that reality is in these days for city marketing useful and creating attractiveness. City relates art themes using by movies. Movies using that art themes new way and in the end themes starting control cities images. This study mostly leveraged published literature in the field of urban marketing. Study aiming the semiologically finding real meaning of art themes used by movies. Art theme and movie relationship creating by myth. Mythies and art themes, marketing power is a big advantage for cities.
Keywords
Sahne ve Görüntü Sanatları, Performing and Visual Arts, İletişim Bilimleri, Communication Sciences, Gösterge bilim, Semiotics, Kentler, Cities, Pazarlama, Marketing, Sanat, Art, Sinema, Cinema, İletişim, Communication
Citation