Publication:
Türk Borçlar Kanununda Yer Alan Genel Tehlike Sorumluluğu Kuralına İlişkin Birkaç Tespit ve Hukuk Düzeni Tarafindan Faaliyetine İzin Verilmiş Önemli Ölçüde Tehlike Arzeden İşletmelerin Yol Açtiğı Zararların Uygun Bir Bedelle Denkleştirilmesi Sorunu

Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Description
Keywords
Borçlar hukuku, Tehlike sorumluluğu ve denkleştirilmesi
Citation