Yayın:
ECOWAS historical assessment and future legacies

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2021
Yazarlar
Babalola, John Abiodun
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı / Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu tez, ECOWAS'ın doğuşunun tarihsel eğilimini, oluşumunu ve doğduğu 1975'ten bu yana genel performansını anlama sorununu çözmeye yönelik olup, ECOWAS'ın Batı Afrika devletlerini birbirine bağlayan tek örgüt olduğuna inanılmaktadır. amaç, bölgeyi ekonomik ve siyasi olarak bütünleştirmek ve üye ülkeler arasında birliği teşvik etmektir. ECOWAS, 1975 yılında imzalanan ve kuruluşuna damgasını vuran Lagos Antlaşması ile 15 üyeden oluşmaktadır. Batı Afrika devletlerini birbirine entegre etmek, farklı sömürge yönetimi, diller, para birimi ve bölgeden oluşan çok etnik grup özelliği nedeniyle biraz zordu. Bu nedenle tez, topluluğun şimdiye kadarki performansını incelemektedir. Bu tez, ECOWAS'ın varlığıyla ilgili bazı soruları kapsamlı bir şekilde yanıtlamaktadır. ECOWAS'ın kökenini açıklar ve odaklanır, organizasyonun tarihine, fikrin ortaya çıktığı dönemden itibaren, alt bölgedeki ülkeleri birleştirmek için ilk hareket olan CFA para biriminin frankofon ülkeler tarafından bir araya getirildiği 1945 yılından bu yana bakar. Birlikte ve daha sonra fikir, sonuçlanmadan ve Mayıs 1975'te Lagos'ta bir anlaşma imzalanmadan önce Batı Afrika devletlerinin tüm bölgelerine yayıldı. Çalışmanın ana fikri, okuyucuyu Afrika'daki alt bölge ile tanıştırmak ve ECOWAS'ın çalışıp çalışmadığı ile ilgili sıkça sorulan soruları ve ayrıca ECOWAS'a ihtiyaç olup olmadığı, belki de olması gerektiği sorusuna eşit derecede cevap vermektir. çözülecek ve her üye devlet farklı yollara gidecek, tüm bunları temel problem olarak gören tez, bu sorunları çözmeyi ve bu konuya daha net bir resim vermeyi amaçlamakta, böylece net bir resim oluşturulacaktır. Tez, alt bölgeden bahseden bazı makaleler, ders kitapları ve dergiler kullanılarak yürütülmüştür. ECOWAS yıllık raporu, ECOWAS'ın Yakınsama Raporu, ECOWAS Komisyonu Yıllık Raporu ve diğer zengin makaleler gibi ECOWAS raporlarına, amaçlanan proje çalışmasına ilişkin net ve olgusal bir kanıt olması için işin hakkını vermek için başvurulmuştur. Sonuç olarak, bu çalışma ECOWAS'ın 1975'ten bugüne kadar olan performansını değerlendirmek ve örgütün tüm üye devletlerin entegrasyon süreci üzerindeki işleyişini ve alt bölgedeki devletler arasında birliği ne kadar iyi desteklediğini açıklamak için zengin bir kaynaktır. Topluluğun iyileştirilmesi için bazı öneriler.
This thesis revolves round resolving the problem of understanding the historical trend of the birth of ECOWAS, its formation and the general performance since it was born in 1975, it is believed that ECOWAS is the only organization that binds the West African states together and its main aim is to integrate the region economically and politically and to foster unity among the member states. ECOWAS is made up of 15 members with Lagos Treaty that was signed in 1975 which marked its birth. Integrating West Africa states together was a bit difficult because of the different colonial administration, languages, currency, and the characteristic of multi ethnic group that made up of the region. The thesis thus, looks into the performnance of the community so far. This thesis extensively answers some questions related to the existence of ECOWAS. It explains and focus on the origin of ECOWAS, looking at the history of the organization from the period the idea was conceived since 1945 when the CFA currency was merged together by the francophone countries which was the first move to unite the countries in the sub region together and later the idea was spread wide to all the regions of West Africa states before it was eventually concluded and a treaty was signed in May 1975 in Lagos. The main idea of the work is to familiarize the reader with the sub region in Africa and equally to answer the frequently asked questions whether ECOWAS is working or not, and also the question of whether there is need for the ECOWAS or not, maybe it should be dissolved and each member state go different ways, having all these as an underlying problems, the thesis is aimed at resolving these problems and give a clearer picture to these issues, thus the clear picture will be established. The thesis was executed through the use of some articles, textbooks and journals that talk about the sub region. ECOWAS report such as ECOWAS Annual Report, Convergence Report of ECOWAS, ECOWAS Commission Annual Report and other rich articles was consulted in doing justice to the work so as to have a clear and factual evident regarding the intended project work. Conclusively, this work is a rich source of evaluating the performance of ECOWAS from 1975 till date and considering the operation of the organization on the integration process of all member states and how well it has fostered unity among the states in the sub region, and explaning some recommendations for the betterment of the community.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Uluslararası İlişkiler, International Relations
Alıntı