Publication:
Okul öncesi öğretmenlerinin profesyonelleşmesine yönelik bir model önerisi: Üniversitede öğretmen modeli

Date
2017
Authors
Yağan Güder, Sevcan
Toran, Mehmet
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Eğitimin nitelikli uygulamalar ile sürdürülebilir olması için uygulayıcı olarak öğretmenlerin genelde toplumsal değişime, dönüşüme, ihtiyaçlara mesleki olarak uyum sağlaması; özelde ise öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayacak yeterliliklere sahip olması beklenmektedir. Bu hemde hizmetiçi uyum ve yeterliliklerin edinilebilmesi için öğretmenin hem hizmet öncesi süreçlerinin birbiri ile paralel yürütebilmesi ve birbirini desteklemesi gerekmektedir.Bu anlamda, ğretmenlerin mesleki yeterlilik ve toplumsal dönüşüme katkı sunması hizmetöncesi ve hizmetici programların bütünleştirilmiş bir şekilde öğretmene sunulması ile mümkün olabilmektedir.Bu bağlamda çocuklara doğrudan, aileye de dolaylı olarak pedagojik hizmet sunan okul öncesi öğretmenlerinin mesleki yeterliliklerinin arttirılması hizmetiçi dönemde okul öncesi öğretmenlerine sunulan mesleki desteğin niteliği ile ilişkilidir. Yapılan araştırmalar mesleki yeterliliği arttrmada kamu tarafindan sunulan hizmetiçi eğitimlerin okul öncesi öğretmenlerinin beklentilerini karşılayamadiğı aynı zamanda da okul öncesi öğretmeninin mesleki ihtiyacina göre de planlanmadığı yönündedir.Bununla birlikte okul öncesi öğretmenlerinin özellikle pedagojik uygulamalarını zenginleştiren doğrudan uygulamaya dönüştürebilecekleri eğitimlere ihtiyaç duyduklan da yapılan araştırmalar tarafindan ortaya konulmuştur.Bu bağlamda hizmetiçi eğitim programlarının güncellenmesi, okul öncesi öğretmenlerinin ihtiyaçlarına göre planlanması e okul öncesi öğretmenleri tarafindan erişilebilir olması okul öncesi eğitimde nitelikli uygulamaların gerçekleştirilmesinde büyük bir önem taşımaktadır. Aynı zamanda sunulan nitelikli hizmetiçi eğitim programı öğretmenin mesleki yeterliliğini etkilemede önemli olmakla birlikte okul öncesi öğretmenlerinin çocukların değişen ihtiyaçlarına uygun etkili uygulamaları gerçeklestirebilmelerinde de önem arzetmektedir.Bu bağlamda hizmetiçi eğitim programlarının güncellenmesi, okul öncesi öğretmenlerinin ihtiyaçlarına göre planlanması e okul öncesi öğretmenleri tarafindan erişilebilir olması okul öncesi eğitimde nitelikli uygulamaların gerçekleştirilmesinde büyük bir önem taşımaktadır. Aynı zamanda sunulan nitelikli hizmetiçi eğitim programı öğretmenin mesleki yeterliliğini etkilemede önemli olmakla birlikte okul öncesi öğretmenlerinin çocukların değişen ihtiyaçlarına uygun etkili uygulamaları gerçeklestirebilmelerinde de önem arzetmektedir.

Description
Keywords
Citation