Publication:
Protein: Whey Protein

No Thumbnail Available

Date

2019-10

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Postoperatif dönemde hastalar protein eksikliği ve yağsız vücut kütlesi kaybı riski ile karşı karşıyadır. Bariatrik cerrahiyi daha güvenli bir prosedür haline getirmek için, beslenme yetersizliği riskinin azaltılması gerekmektedir. Erken dönem protein desteğinin bariatrik cerrahi hasta grubunda postoperatif dönemde vücut kompozisyonunu olumlu yönde etkilediği, böbrek fonksiyonlarını olumsuz yönde etkilemediğini belirten çalışmalar mevcuttur. Ameliyat sonrası ilk aylarda hedeflenen protein miktarına gastik hacim nedeniyle ulaşılamadığı, hedeflenen proteinin ancak 2/3’ünü tolere edebildiği göz önüne alınarak 15-35 gr protein/gün desteğinin gerekli olduğunu vurgulanmaktadır. Amerikan Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Derneği (ASMBS) rehberinde, ameliyat sonrasında önerilen protein miktarı günlük en az 60 g ile 1,5 g/kg ideal vücut ağırlığı olacak şekilde hesaplanmalı, kişinin günlük besin tüketimi ve aktivite düzeyine göz önünde bulundurularak beslenme programına dahil edilmelidir. En fazla protein miktarı 2.1 g/kg ideal vücut ağırlığı olmalıdır. Tercih edilen protein desteği 14-25g protein içermeli, enerjisi 150-250 kkal yi aşmamak, 5 gramdan az şeker, 5 gramdan az yağ, mümkün oldukça az katkı maddesi içermelidir. Protein kaynağı olarak whey, soya ve yumurta proteini tercih edilmiş olmalıdır.
In the postoperative period, patients are at risk of protein deficiency and loss of lean body mass. To make bariatric surgery a safer procedure, the risk of malnutrition needs to be reduced. There are studies indicating that early protein supplementation positively affects body composition and does not adversely affect renal function in the bariatric surgery patient group in the postoperative period. In the first months after surgery, the targeted protein amount cannot be reached due to gastric volume. Considering that it can tolerate only 2/3 of the targeted protein, it is emphasized that 15-35 gr protein / day support is required. According to the guidelines of the American Association of Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS), the recommended amount of protein after surgery should be calculated to be at least 60 g to 1.5 g / kg o f ideal body weight per day, and should be included in the nutritional program considering the person's daily nutrient consumption and physical activity level. The maximum amount of protein should be 2.1 g / kg of ideal body weight. The preferred protein supplement should contain 14-25 g of protein, the energy should not exceed 150-250 kcal, should contain less than 5 grams of sugar, less than 5 grams of fat, and as few additives as possible. Whey, soy and egg protein should be preferred as protein source.

Description

Keywords

Citation