Publication:
Kadın çalışanların psikolojik sermaye düzeylerinin kadın yöneticilere karşı tutumlarına etkisi: Hizmet sektöründe bir araştırma

dc.contributor.advisorYozgat, Uğur
dc.contributor.authorÜmitvar, Emel Bekmezci
dc.date.accessioned2021-11-22T11:35:29Z
dc.date.available2021-11-22T11:35:29Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractBu çalışmanın temel amacı, kadın çalışanların psikolojik sermaye düzeylerinin, kadın yöneticilere karşı tutumlarına etkisini araştırmaktır. Özellikle hem dünyada hem de Türkiye'de iş hayatında kadın çalışanlara ve kadın yöneticilere karşı bakış açısının temelini toplumsal cinsiyet rolleri oluşturmaktadır. Bu nedenle katılımcıların benimsediği toplumsal cinsiyet rolleri de dikkate alınmıştır. Üç ana bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde pozitif psikolojik sermayenin kavramsal çerçevesi ele alınmıştır. İkinci bölümde ise toplumsal cinsiyet, tutum ve kadın yöneticilere karşı tutum kavramı incelenmiştir. Çalışmanın son bölümü olan üçüncü kısımda araştırma bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde kadın çalışanların psikolojik sermaye düzeyleri ile kadın yöneticilere karşı tutumlarına etkisi ve kadın çalışanların toplumsal cinsiyet rollerine (feminen ya da maskülen) göre aralarındaki ilişkiyi incelemeye yönelik analizler gerçekleştirilip sonuçları sunulmaktadır. Araştırma İstanbul ilinde bankacılık/finans sektöründe faaliyet gösteren kadın çalışanlara yönelik gerçekleştirilmiştir. 529 kadın çalışandan toplanan verilere göre pozitif psikolojik sermaye ile kadın yöneticilere karşı tutum arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu, geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin, kadın yöneticilere karşı tutumu negatif yönlü etkilediği ve psikolojik sermaye ile cinsiyet rolleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Demografik özelliklere yönelik gerçekleştirilen fark analizleri sonucunda, psikolojik sermaye düzeyinin, kadın yöneticilere karşı tutumun ve toplumsal cinsiyet rollerinin medeni duruma, çocuk sayısına, iş hayatında bulunma süresine, sektörde bulunma süresine, mevcut yöneticisi kadın olanların aynı yöneticiyle çalışma süresine göre farklılık göstermediği saptanmıştır. Diğer taraftan yaş, eğitim durumu, çalışılan pozisyon, gelir durumu, kurumda çalışma süresi, şimdiye kadarki kadın yönetici sayısı, yönetici cinsiyet tercihi, mevcut yöneticisinin kadın olması, mesleği ve toplumsal cinsiyet rollerine göre gruplar arası anlamlı bir farklılaşma olduğu saptanmıştır.
dc.description.abstractThe main purpose of this study is to investigate the effect of psychological capital level of female employees on their attitudes towards women managers. Overall in the world and in Turkey, a gender role oriented perspective against female employees and female executives in business is dominant. In this context gender roles adopted by female employees are also discussed. In the first part of the study which consists of three main parts, the conceptual framework of positive psychological capital is discussed. In the second part, the concept of gender, attitude and attitude towards women managers is examined. In the third part, which is the last part of the study, there is a research part. In this section, analyses are made to examine the psychological capital level of female employees and their effect on their attitudes towards women managers and the relationship between female employees according to their gender roles (feminine or masculine) and their results are presented. The research was conducted for female employees working in the banking / finance sector in Istanbul. According to the data collected from 529 female employees, it was determined that there is a positive and significant relationship between positive psychological capital and attitude towards women managers, traditional gender roles negatively affect attitude towards women managers, and a positive significant relationship between psychological capital and gender roles. As a result of the analysis conducted on demographic characteristics, it was found that the level of psychological capital, attitude towards women managers and gender roles did not differ according to marital status, number of children, duration of employment in the sector, duration of employment with current women manager. On the other hand, it has been determined that there is a significant difference between the groups according to age, education, position, profession, income, work experience in the institution, the number of women managers that she has worked with, the gender preference of the manager, having a current woman manager and gender roles.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/6507
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Bilim Dalıtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİşletme
dc.subjectPozitif psikolojik sermaye
dc.subjectBusiness Administration
dc.subjectPositive psychological capital
dc.titleKadın çalışanların psikolojik sermaye düzeylerinin kadın yöneticilere karşı tutumlarına etkisi: Hizmet sektöründe bir araştırma
dc.title.alternativeThe effect of psychological capital level of female employees on attitudes towards women managers: A research in the service sector
dc.typedoctoralThesistr_TR
dspace.entity.typePublication

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
EmelBekmezciÜmitvarDRTez.pdf
Size:
3.75 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.82 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: