Publication:
İstanbul'da vakıf üniversitelerinin eğitim fakülteleri bünyesinde çalışan bölüm başkanlarının, göreve uyum süreçlerinde yaşadıkları sorunlar ve baş etme yöntemleri

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Ulu, Merve Ece

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Üniversitelerin eğitim fakülteleri, ülkenin gelecek kuşaklarını yetiştirecek olan bireylerin eğitim aldıkları önemli kurumlardır. Eğitim fakültelerinin işleyişinde görev alan yöneticilerden bölüm başkanları fakültelerin en küçük birimi olan anabilim dallarının işleyişinden sorumludur. Her birimin görev ve sorumluluklarını üstlenen bölüm başkanları, yönetime katılma süreçlerinde yaşadıkları zorluklarla mücadele ederken aynı zamanda akademik kariyerlerine yön verecek gelişmeleri takip etmekle yükümlüdür. Bu araştırmada temel amaç, İstanbul'da bulunan vakıf üniversitelerinin eğitim fakülteleri bünyesinde çalışan bölüm başkanlarının göreve uyum sürecinde yaşadıkları sorunlar ve bu sorunların üstesinden nasıl geldiklerine yönelik deneyimlerini ele almaktır. Araştırma nitel desende tasarlanmıştır ve iç içe geçmiş çoklu durum deseni kullanılmıştır. Bu araştırma İstanbul ilindeki 2017-2018 eğitim öğretim döneminde faaliyet halinde olan 4 vakıf üniversitesinde, eğitim bilimleri anabilim dalında görev yapan 11 bölüm başkanı ile yapılmıştır ve her bir katılımcıyla birden fazla görüşme yapılarak yürütülmüştür. Araştırma, dört alt problem ile incelenerek, veriler 4 tema 10 alt tema olacak şekilde düzenlenerek, yorumlanmıştır. Araştırmada, vakıf üniversitelerinde görev yapan bölüm başkanlarının yöneticilik eğitimlerine, süreci yönetme aşamalarına, yönetim sürecinde karşılaşılan sorunlara ve bu sorunlarla baş etme yöntemlerine vurgu yapılmıştır.
Education Faculties are essential institutions that educate the individuals who train the new generations of a country. The Department Heads who work at these faculties are mainly responsible for the administration of faculties and also for the administration of the smallest units including bachelor programs. The Department Heads who take the responsibility for each unit are obliged to follow the developments which shape their academic careers; however, they also encounter difficulties in their departments. The main aim of this study is to analyze the problems of head of departments, who serve at foundation universities in Istanbul, during their adaptation process to the service, and how they overcome these problems. Qualitative research design has been used in this research. The participants of this study were eleven Head of Departments serving at four foundation universities in Istanbul during 2017-2018 academic year. Semi-structured interviews were conducted with each participant. The analysis of the data revealed four main themes and ten sub-themes related to the difficulties they face during their adaptation process. These problems as well as their coping strategies were discussed in this research study.

Description

Keywords

Eğitim ve Öğretim, Education and Training

Citation