Yayın:
Düşünceyi Açıklama Özgürlüğünün İhlali: Onur Yürüyüşleri

No Thumbnail Available
Tarih
2018-03
Yazarlar
Erdoğan, Ali
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Seçkin Yayıncılık
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
İnsanın doğası gereği sahip olduğu düşüncelerin ifade edilmesi için gerekli olan yollardan biri olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin hangi tür sınırlandırmalara tabi olduğu mevzuatta belirlenirken Bu belirlemelarin içeriğinin çoğunluk görüşüne uygun hale getirileceği düşünelemez Somut olaylar nezdinde durum değerlendirmesi yapılarak hareket edilmesi gerektiği çeşitli kişi ve kurumlarca ifade edilmektedir. Ancak buna rağmen toplum içerisinde çeşitli engellemelere maruz kalan ve bu sebeple türlü ayrımcılık ve şiddete uğrayan LGBTİ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transseksüel, İnterseks) bireylerin özgürlük kullanımları güvence altına almak devlet mekanizmasının asli görevidir. Bu çalışmamda söz konusu bireylerin toplantı ve gösteri yürüyüşlerini düzenleme özgürlüğünü kullanmalarına yönelik ihlaller incelenmeye gayret edilecektir.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Onur Yürüyüşleri, LGBTI, Düşünce Özgürlüğü
Alıntı