Publication:
Arama motoru optimizasyonu teknikleri

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013-01

Authors

Eğri, Gökhan

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Günümüz teknolojisinde internetin hayatımıza etkisi gün geçtikçe artmaktadır. İnternet üzerinden ticaret, reklam ve pek çok iş dalı hızla gelişmektedir. Ancak büyük bir hızla gelişen bu dünyada, bilgiye ulaşmak da bir o kadar karmaşık hale gelmeye başlamıştır. Kullanıcılar her gün onlarcası açılan sitelerin hızına yetişemez hale gelmiştir. Bu noktada kullanıcıların hizmetine arama motorları girmektedir. İnternet trafiğinin %93'ü arama motorları tarafından sağlandığı düşünülürse, arama motorları adeta kullanıcıların diğer sitelere yönlendiren yegâne araçlar olmuşlardır. Arama motorlarının bu denli önem kazandığı günümüzde, arama sonuçlarında üstte çıkabilmek ve daha çok kullanıcıya hitap edebilmek için web siteleri arasında ki rekabet artmış durumdadır. Bu rekabetteki bir numaralı unsur ise arama motoru optimizasyonudur. Hazırladığım bu çalışmada öncelikle arama motorlarının önemine, arama motoru sonuçlarının genel hatlarıyla incelenmesine ve SEO'nun önemine değinilmiştir. Ardından SEO'yu etkileyen başlıca faktörler olan PageRank ve TrustRank [1] algoritmaları ile Meta Etiketleri, Robots. txt dosyası ve SEO araçları incelenmiştir. SEO tekniklerine yenilikçi bakış bölümünde ise, günümüzde arama motoru olarak akla gelen ilk isim olan Google'ın son yıllarda yaptığı Panda ve Penguen güncellemeleri analiz edilmiştir. Bu güncellemeler sonucunda SEO'ya etkisi olduğu düşünülen alan adı etkisi, sitede kalma süresi, server yerleşkesi ve kod yapısı gibi farklı etkenler detaylı olarak incelenmiştir. Çalışmamın son aşamasında incelemiş olduğum SEO etkenleri bir proje üzerinde uygulanmıştır. Yapılan uygulama çalışmasında verilen kod örnekleri ile bu etkenlerin bir siteye nasıl uygulanacağı açıklanmış ve bu etkenlerin çalışmaya yaptığı katkılardan bahsedilmiştir.

Description

Nowadays the use of internet is getting more dominant in our lives. Business, advertisements and many new branches of job opportunities are developing through the internet. In this developing world, to reach the correct information, is getting more complicated. Everyday new websites are published and internet users cannot follow the traffic of new websites. Thus, search engines play an important roles for internet users. Assuming that 93% of the internet traffic is managed by search engines, it shows that search engine websites has a critical role on routing users to websites. Due to the important effects of search engines, search results are getting more crucial for the websites to compete with other rivals. The most important part of defeating other rivals is optimization of search engines. After this optimization, website owners expect that the search engine results display their website first, before other websites. In this study, I focus on the importance of search engines, the general examination of search results and the importance of SEO. Following these studies, I focused on the factors, PageRank and TrustRank algorithms, which affect SEO and additionally I focused on Meta Stickers and Robus.txt file. At the innovation part of SEO, I tried to analyze the panda and penguin updates of Google Company which is the biggest search engine company in the world. According to these analyses, I studied on domain name, hold time on website, server placement and coding structure which are the factors that affect SEO. In the conclusion part of my study, I used SEO factors on a project. In this project with some code examples, I tried to explain how to implement these factors to a website and how these factors results in a positive effect on websites.

Keywords

Arama, Search, Arama motorları, Search engines, Teknik analiz, Technical analysis, Teknolojik gelişmeler, Technological developments

Citation