Yayın:
Uluslararası denizyolu taşımacılığının Türkiye dış ticaretine etkisinin analizi Ve diğer taşıma modlarıyla rekabeti

No Thumbnail Available
Tarih
2019-11
Yazarlar
Çalışkan, Nurten
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Çalışmada Türkiye, Almanya ve ispanya'ya ait her bir ülke için ihracat ve ithalat verilerinden elde edilen cari işlemler dengesi, limanlarda gerçekleşen elleçleme miktarları, dış ticaretin gerçekleşmesi için kaçınılmaz olarak kullanılan döviz kuru, tüm teknolojik gelişmelere rağmen halen emek yoğun bir sektör olan denizyolu taşımacılığı için üç ülkeye ait iş gücü verileri, ekonomi üzerinde önemli etkileri bulunan enflasyon oranları ve son olarak ekonomik büyümenin ay bazında incelenmesine olanak veren sanayi üretim endeksi verileri; panel ülkeleri arasındaki meydana gelebilecek beklenmedik şokların dış ticaret ilişkileri üzerinde ne derece etkili olabileceği ve uzun dönemde bu ülkelerin beklenmedik şoklara karşılık ulaştırma politikası düzenlemelerinin öneminin ortaya konulması amaçlamaktadır.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı