Yayın:
Yalın üretim teknikleri ve Porsche firmasında uygulanması

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2019
Yazarlar
Demirkıran, Derya
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu çalışmada, Porsche şirketinin uyguladığı Yalın Üretim değerlendirilmiş ve bununla birlikte şirketin stratejik analizi yapılmıştır. Araştırmalar, Porsche' nin iyi bir Yalın Üretim uygulayıcısı olduğunu göstermiştir. Bu sayede, finansal olarak kötü durumda olan bir şirket olan Porsche varlığını sürdürmekle kalmamış aynı zamanda hem büyümüş hem de danışmanlık hizmeti veren bir şirkete dönüşmüştür. Bu çalışmada, Porsche' yi stratejik olarak değerlendirmek için STEEP, Porter'ın Beş gücü, SWOT, Stratejik İttifak, İş Seviyesi Stratejik Model, Değer Zinciri Analizi, PESTEL ve VRIO analizleri kullanılmıştır. Bu çalışma sonucunda, Porsche' nin üstünlüğünü koruması ve sürdürmesi için üç temel tavsiyede bulunulmuştur: Toplu üretim yapmaması, yalın üretim sonrası stratejinin korunması, hibrid araba üretimi için ARGE'ye yoğunlaşılması.
In this study, Lean Manufacturing applied by Porsche company is evaluated and also strategic analysis of the company was made. Research has shown that Porsche is a good Lean Manufacturing practitioner. As a result, Porsche, once a financially-ill company, has not only survived but has also grown to become an experienced consultant. In this study, STEEP, Porter's Five Power, SWOT, Strategic Alliance, Business Level Strategic Model, Value Chain Analysis, PESTEL and VRIO analyzes are used to strategically evaluate Porsche. As a result of this study, three main recommendations are made to protect and maintain the superiority of Porsche: no mass production, protection of the strategy after lean production, focusing on R & D for the production of hybrid cars.
Açıklama
Anahtar kelimeler
İşletme, Business Administration
Alıntı