Publication:
Hukuk Davalarında Avukatlık Ücreti

Date
2018
Authors
Aykut, Gökhan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 323'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının ğ bendi uyarınca yargılama gideri olan avukatlık ücreti bu çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı, yargılama gideri olan avukatlık ücretinin tüm boyutları ile incelenmesi suretiyle bu ücretin hukukî niteliğinin tespit edilmesi ve mevzuatımız ve uygulamamızda sorun teşkil ettiğini düşündüğümüz konularda görüşlerimiz doğrultusunda düzenlemeler yapılmasını, içtihatlar oluşturulmasını sağlamaya çalışmaktır.
According to Article 323 § 1 - ğ of the Civil Procedure Law, the contingency fee, which is the law-costs, constitutes the scope of this work. The aim of the study is to determine the legal quality of the contingency fee by examining it in all dimensions. Furthermore, in this study, some suggestions are provided in an attempt to make arrangements and create jurisprudence in line with our opinions about problematic issues in our legislation and legal practice.
Description
Keywords
Hukuk, Law, Avukatlık, Attorneyship
Citation