Publication:
İlköğretim okulları sınıflarında öğrencilerin ve fiziki durumun organizasyonu

Date
1999-01-10
Authors
Tekindal, Satılmış
Sönmez, Lebriz
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Description
Keywords
Eğitim ve Öğretim , İlköğretim Okulları , Öğrenciler , Organizasyon , Öğrenme Sistemleri , Education and Training , Pre-schools , Students , Organization , Learning Systems
Citation