Publication:
Müzelerde İnsan Kaynakları Yönetimi

Date
2017
Authors
Parseyhan, Beste Gökçe
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu çalışmanın amacı insan kaynakları yönetiminin müzelerde etkinliğinin ve öneminin araştırılmasıdır. 20. yüzyılın başlarında literatüre personel yönetimi şeklinde giren anlayış, 1980’lerde insan kaynakları yönetimi yaklaşımına dönüşmüştür. İnsanla ilgili her konuyu ele alan yaklaşım, onun gereksinimlerini karşılayarak verimliliğini artırmayı amaçlamaktadır. İnsanın verimliliğinin artışı örgütlerin de verimliğini artırarak paralel bir ivme kaydedecektir. Örgütlerin sürdürülebilirliğini sağlamasında çalışanlar kilit role sahiplerdir. Bu nedenle, çalışanların işe alım süreçleri, eğitim programları, kariyer gelişimleri ve yetkinliklerine göre pozisyonlarda çalışmaları insan kaynakları yönetim sürecinin birer parçasıdır. Bütün kurumlarda olduğu gibi müzelerde de insan kaynakları yönetimi önem arz etmektedir. Uluslararası Müzeler Konseyi’nin yönetim planlamasında ilk üçte yer alan insan kaynakları, ülkemizde yer alan 224 özel müzenin sadece 4 tanesinde etkin olarak işlemektedir. Söz konusu 4 müzenin dünyadaki büyük müzelerle rekabet edebilecek nitelikte işleyen insan kaynakları yönetim süreçleri bulunmaktadır. Geri kalan 220 müzede ise insan faktörünün sadece müzede gerekli idari işleri gerçekleştirecek kişiler olarak görüldükleri ve personel yönetimi anlayışının devam ettiği söylenebilir.


The aim of this study is to investigate into the significance and effectiveness of human resources management in museums. The concept, which got into the literature as an understanding of staff management, turned into an approach called human resources. That approach embraces each subject on humans and it aims to contribute to its effectiveness by fulfilling their needs. The productivity of humans adopts acceleration parallel with the increase of productivity among organisations. Employees possess an important role in ensuring the sustainability of organisations. For this reason; recruitment, training programmes, career developments and assigning the employees in accordance with their skills constitute a crucial process of human resources management. Human resources management is important for museums as well as other institutions. Human resources is positioned within the first three heads of management planning made by International Museums Council; however, it functions effectively only at four private museums among other 220. Human resources management process at these four museums can easily compete with leading museums all around the world. When the other 220 museums are concerned, it could be suggested that the human factor is approached only as an administrative element and the understanding of staff management still survives.

Description
Keywords
Müzeler , İnsan Kaynakları Yönetimi , Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlar , Museums , Human Resources Management, , Non-profit Organizations
Citation