Yayın:
Strasbourg Kararlarındaki Karabataklar: (Toplumsal) Cinsiyet Stereotipleri

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2020
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
TBB Dergisi
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu çalışma kapsamında milattan öncesine kadar uzanan ve günümüzde halen geçerliliğini koruyan, cinsiyete dayalı ayrımcılığın en önemli nedenlerinden biri olan toplumsal cinsiyet stereotipleri ve bu stereotipler üzerine kurulu hukuki düzenlemeler neticesinde cinsiyet temelli ayrımcılık yasağının ihlalini oluşturan farklı muameleler ve bunların Sözleşme kapsamında hak ihlali oluşturduğuna yönelik iddialarla karşı karşıya kalarak son dönemlerde farklı içtihatlar geliştiren Strasbourg Mahkemesi üçgeni incelenmektedir.
Presented here is the work on the analysis of the triangle formed by centenary gender stereotypes, special treatments on grounds of those gender stereotypes and the Strasbourg Court, which has recently developed different case law in the face of allegations that special treatments constitute a violation of rights under the Convention.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Toplumsal Cinsiyet Stereotipleri, Avrupa İnsan Hak- ları Mahkemesi, Ayrımcılık Yasağı, / Gender Discrimination, Gender Equality, Gender Stereotypes, European Court of Human Rights, Prohibition of Discrimination
Alıntı
DEMİR N (2020). STRASBOURG KARARLARINDAKİ KARABATAKLAR: (TOPLUMSAL) CİNSİYET STEREOTİPLERİ. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2020(146), 269 - 311.