Publication:
Dijitalde Duygu Dili: Emojilerin Sihirli Dünyası

Date
2018-03
Authors
Zeybek, Işıl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Dijital iletişim bağlamında internetin sosyal yaşama etkilerini ve dönüşen dünyada kamusal alan kavramını incelediğimiz bu çalışmamızda, internet ortamları ve yeni iletişim teknolojilerinin ortaya çıkışı, üretimi ve toplumsal ilişkilerdeki rolü ve sınırlılıklarını araştırmaya çalıştık. Bu bağlamda söyleyebileceğimiz, İnternet galaktik bir ağ olarak yeni medyanın en önemli kitle iletişim aracıdır. İnternet ortamları bu galaktik ağda oluşan sonsuz- sınırsız bir uzamdır. Bir başka deyişle internet geleneksel tanımda var olan mekân kavramının dışında, uzam boyutundadır. Sosyal medya kullanıcıları bu galaktik ağa katılan katılımcılar olarak düşünüldüğünde galaktik ağda bulunan gerçek ya da sanal kişi kurum ya da kuruluşlar ise bu ortamın kamuoyunu oluşturmaktadır.

Description
Keywords
Dijital iletişim , Emoji kullanımı , Sembolik etkileşim
Citation