Yayın:
Duyusal Kolaj ve Mekân

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2019
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Mimarlık eğitimi yıllar içerisinde mekânı tanımlamak ve deneyimlemek üzere birçok yeni teknik ve yöntemle öğrencilerle buluşmaktadır. Mekânın yaşamsal ve duyusal boyutuna hitap edecek gerçekçi yaklaşımlar teknolojinin gelişmesiyle sanal gerçekliğe doğru ilerlemekte ve zaman içerisinde görselleşme ve ifade teknikleri de değişmektedir. Bu çalışma, sanatta ve mimarlık eğitiminin ilk yıllarında yapılan kavramsal çalışmalarda oldukça sık kullanılan kolaj tekniğinin mekânsal duyumsamaya karşılık gelen bir ifade tekniği olduğunu ve mekânın deneyimlenmesine hazırlık yapan çok boyutlu bir ifade tekniği olarak mimarlık eğitiminin tüm süreçlerinde yer alabileceğini savunmaktadır. Çalışmanın amacı mekânı duyular aracılığıyla algılatabilecek bir teknik olarak kolajın önemini vurgulamaktır. “Mimari tasarım sürecinde görmek, dokunmak, tat almak, koklamak ve işitmek duyularını kolaj tekniği harekete geçirir” hipotezi “IV. İstanbul Tasarım Bienali- Okullar Okulu” etkinlikleri kapsamında sergilenen “Evin Ayrıntıları” isimli duyusal kolaj çalışması üzerinden okunacaktır.
Architectural education meets with students with many new techniques and methods to define and experience the space within years. Realistic approaches to address the vital and sensory dimension of the space are moving towards virtual reality through the development of technology. This study aims to use the collage technique, which is frequently used in art and conceptual design, as a representation technique that corresponds to spatial perception, and should be frequently included in architectural education. The aim of the study is to emphasize the importance of collage as a technique to perceive space with the senses. Seeing, touching, tasting, smelling and hearing the collage technique that stimulates the senses that the hypothesis. It will be examined through the sensory collage project named “Details of the House “exhibited under the “IV. Istanbul Design Biennial- a School of Schools” at activities.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Kolaj, Mimarlık Eğitimi, Duyular, Mekân, Mimari İfade Teknikleri
Alıntı
BİRER E, KAYA S (2019). Duyusal Kolaj ve Mekân. Sanat ve Tasarım Dergisi, 0(24), 111 - 125.