Publication:
Füzûnî hayatı, edebi kişiliği ve divan'ının notlandırılmış metni

Date
2015
Authors
Ebem, Siyabend
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

"Füzûnî, Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divan'ının Notlandırılmış Metni" adını taşıyan bu yüksek lisans teziyle XVII. yüzyıl şairlerinden Füzûnî'nin bilinen tek eseri olan Divan'ının çeviriyazısı yapılmış, eser bilimsel metotlar çerçevesinde incelenmiş ve notlandırılmıştır. Şairin hayatı ve eserlerine dair bilgiler ortaya konmuş ve edebi kişiliği değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışma altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde şairin yaşamı ve mesleğiyle ilgili tespit edilebilen bilgiler sunulmuştur. İkinci bölümde şairin eserleri hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde şairin edebi kişiliği değerlendirilmiş, diğer şairlerle olan benzerlikler ortaya konmuştur. Dördüncü bölümde Divan şekil ve muhteva açısından incelenmiştir. Beşinci bölümde Divan'ın notlandırılmış çeviriyazısı verilmiştir. Altıncı bölümde kütüphanelerde hiçbir nüshası bulunmayan Divan'ın tıpkıbasımı verilmiştir. Hazırlanan tezle Füzûnî'nin kimliği ve eseri gün yüzüne çıkarılarak Türk edebiyatı içerisindeki yeri ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu çalışma ile Türk edebiyatında bir boşluğun doldurulması amaçlanmıştır.

Description
Through this master's thesis named "Fuzuni, his life, his literary personality and his diwan's noted text" , Diwan, the only known work of Fuzuni one of the XVII. century's poets, is studied and noted in the frame of scientific methods and its transciptions are written. The poet's life and information about his work are introduced and his literary personality is evaluated. The work has six sections. In the first section, obtained information about the poet's life and profession is presented. In the second section, the information about the work of the poet is presented. In the third section, the poet's literary personality is evaluated, the similarities to the other poets are introduced. In the fourth section, The Diwan is analyzed in terms of content and form. In the fifth section, the noted transcriptions are given. In the sixth section, the facsimile of Diwan whose copy cannot be found in any libraries is presented. With this thesis, Fuzuni's identity and work is revealed and presented in Turkish literature. A gap in Turkish literature is tried to be filled with the help of this thesis.
Keywords
17. yüzyıl , 17th century , Divan edebiyatı , Divan literature , Edebi inceleme , Literary analysis , Edebiyat , Literature , Eski Türk edebiyatı , Old Turkish literature , Füzuni , Şairler , Poets
Citation