Publication:
Sürdürülebilir gelişme kavramı ve okul öncesi eğitim programına yansımaları

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Yağan Güder, Sevcan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Sürdürülebilir gelişme, bugün yaşayanların gereksinimlerini karşılarken, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama düzeylerini tehlikeye atmamaları olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda sürdürülebilir gelişmenin doğrudan okul öncesi eğitimi ile ilişkili olduğu açıktır. Okul öncesi eğitim çocukların bir bütün olarak (sosyal-duygusal-dil-zihinsel-psikomotor alanlar) gelişimini desteklediğinden ve çoğu öğrenmelerin temelinin bu dönemde atıldığı düşünüldüğünde okul öncesi eğitimin sürdürülebilir gelişme kavramı ile sıkı bir ilişki içinde olması kaçınılmazdır

Bu çalışmanın temel amacı, 2006 Okul Öncesi Eğitim Programının sürdürülebilir gelişme kavramı bağlamında değerlendirilmesidir. Bu amaçla, 2006 Okul öncesi Eğitim Programı sürdürülebilir gelişme kavramı bağlamında değerlendirilmiş ve 2006 Okul Öncesi Eğitim Programında “Çevre Eğitimi”, “Sorumluk Eğitimi”, “Farklılıklara Saygı Eğitimi” gibi bölümlerin Sürdürülebilir Gelişme ile bağlantılı olduğu ve ayrıca programda yer alan bazı amaç ve kazanımların sürdürülebilir gelişme kavramı ile ilişkili olduğu belirlenmiştir.

Description
Keywords
Okul Öncesi Eğitim , Sürdürülebilir Gelişme , Okul Öncesi Eğitim Programları
Citation