Publication:
Marka Hakkının Haczi ve Paraya Çevrilmesi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Marka hakkı malvarlığına ilişkin devredilebilen ve haczedilebilenbir haktır. Ancak gayri maddi bir mal olan marka üzerindeki hakkın, diğer mal- varlığı haklarından farklı özellikleri mevcuttur. Bu nedenle, bu hakkın haczi veparaya çevrilmesinde bazı hukuki sorunlarla karşılaşmak mümkündür.Bu çalışmanın amacı, marka hakkının haczi ve paraya çevrilmesi prosedü- rünü incelemek ve bu aşamalarda ortaya çıkması muhtemel sorunlara medenihukuk ve icra ve iflâs hukukundaki ilkeler gözetilmek suretiyle çözüm önerile- rinde bulunmaktır.
Description
Keywords
Gayri Maddi Mal
Citation
TAŞ, KORKMAZ H (2013). MARKA HAKKININ HACZİ VE PARAYA ÇEVRİLMESİ. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 12(2), 23 - 43.