Publication:
2011-2015 Yılları Arasında Bist 30 Endeksi ve BİST30 Endeks Vadeli İşlem Sozleşmeleri Arasındaki Volatilite İlişkisinin İrdelenmesi

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017-06

Authors

Çetiner [İşeri], Emine Müge
Kaçmazer, Murat

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Vadeli piyasalarda işlem gören enstrümanların, spot piyasalarda ortaya çıkan risklere karşı koruma sağlamak için oluşturulması vadeli ve spot piyasa arasındaki etkileşimin temelini oluşturmaktadır. Literatürde iki piyasa arasındaki etkileşim, vadeli piyasadaki işlemlerin spot piyasadaki volatiliteyi azalttığı, spot piyasaya derinlik kazandırdığı ve fiyat oluşumunda öncülük ettiği şeklinde yer almaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de vadeli ve spot piyasa arasındaki volatilite ilişkisi 2011-2015 yıllarını kapsayan dönemde, BIST30 endeksi ve BIST30 endeks vadeli işlem sözleşmesi örneğinde ele alınmıştır. Vadeli ve spot piyasa arasındaki volatilite ilişkisi GARCH Modeli, TARCH Modeli, EGARCH Modeli ve PARCH Modeli gibi ekonometrik yöntemler kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre 2011- 2015 yıllarını kapsayan dönemde vadeli piyasaların spot piyasadaki volatiliteyi azalttığı anlaşılmıştır.
Creation of futures market instruments with the aim of providing protection against the risks arise out of spot markets, is the basis of the interaction between spot and futures markets. Interaction between these two markets takes part in literature as follows: transactions in futures market reduce volatility of spot market, increase market depth and lead price formation in spot markets. This study investigates availability of volatility relationship between spot and futures markets in Turkey in the period of 2011-2015 BIST30 index and BIST30 equity index future contracts by taking into consideration their high transaction volume. Volatility relationship between spot and futures markets is analyzed by using GARCH Model, TARCH Model, EGARCH Model and PARCH Model. Results of application study suggest that futures markets decrease volatility of spot markets in the period of 2011-2015.

Description

Keywords

Vadeli Piyasa, Spot Piyasa, GARCH Modeli, TARCH Modeli, EGARCH Modeli, PARCH Modeli, Futures Market, Spot Market, GARCH Model, TARCH Model, EGARCH Model, PARCH Model

Citation

1