Publication:
Ekonometri ve Makine Öğrenmesi: Tercih Modelleri ve Sınıflandırma Algoritmaları Açısından Değerlendirmeler

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Türküz, Elanur
ÇAĞLAYAN AKAY, EBRU

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Ekonometri ve makine öğrenmesi geniş kullanım alanlarına ve tekniklere sahiptir. Bu çalışmada ekonometride bağımlı değişkenin nitel özellik gösterdiği durumda kullanılan nitel tercih modelleri ile makine öğrenmesinde kullanılan sınıflandırma algoritmalarına yer verilmiş olup, bu doğrultuda ekonometri ile makine öğrenmesi arasında nasıl bir köprü kurulabileceğinin araştırılması amaçlanmıştır. Büyük verilerin ekonometride yarattığı sorunlar ve makine öğrenmesinin yapabileceği katkılar araştırılmış ve kestirim tabanlı sınıflandırma algoritmalarının çekimser kaldığı nedensellik araştırmalarındaki konumu incelenerek ekonometrinin sağlayabileceği katkılar ortaya konulmuştur.
Both econometrics and machine learning operate in a broad area of study. Therefore, this paper limits the scope to where the dependent variable is categoric and investigates the relationship between discrete choice models and classification algorithms. In particular, we address the challenges of big data in econometrics and the contributions of machine learning. The article also gives an overview of why classification algorithms have abstained from causality and how the machine learning community could benefit from econometrics

Description

Keywords

Ekonometri, Makine Öğrenmesi, Nitel Tercih Modelleri, Sınıflandırma Algoritmaları, Yüksek Boyutluluk, Econometrics, Machine Learning, Qualitative Choice Models, Classification Algorithms, High Dimensionality

Citation