Publication:
İşyerinde Yıldırma Algısında Dışadönük ve Nevrotik Kişilik Yapıları ile Cinsiyetin Rolü

Date
2010-01
Authors
Deniz, Derya
Ünsal, Pınar
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu anket çalışmasının amacı çalışanların nevrotiklik

ve dışadönüklük kişilik özellikleri ile cinsiyetlerinin örgüt ortamında yıldırmaya maruz kalma algıları üzerinde bir etkisi olup olmadığını saptamaktır.

Çalışmanın ilk aşamasında 22 maddelik bir İşyerinde Yıldırma Ölçeği geliştirilmiştir.

İkinci aşamada

bir kamu kuruluşunda çalışan 113 çalışana bu ölçek ile birlikte dışadönüklük, nevrotiklik ve demografik soruları içeren bir soru formu uygulamıştır.

Araştırmanın sonuçları çalışanların işyerinde yıldırmaya uğradıkları yönündeki algılarında nevrotik kişilik yapılarının etkili olduğu hipotezini doğrulamış ancak dışadönüklüğü düşük olanlar ile kadınların işyerinde daha fazla yıldırmaya uğrayacakları yönündeki hipotezler desteklenmemiştir.


The aim of this survey study is to investigate the effect of neuroticism and extraversion personality factors and sex of the employees on the perception of mobbing. In the first stage of the study, a mobbing scale consisting of 22 items was developed. In the second stage, 113 employees of a public institution were administered scales measuring extraversion, neuroticism along with the mobbing scale. The results of the study support the hypothesis that high level of neuroticism is a predictor of mobbing perception. However, the hypotheses that low level of extraversion and being female would predict higher level mobbing are not supported.

Description
Keywords
Yıldırma , Nevrotiklik , Dışadönüklük , Kişilik , Cinsiyet , Mobbing , Neuroticism , Extraversion , Personality , Sex
Citation