Publication:
Metro Tüneli-Zemin-Temel Etkileşiminde Öğe Rijitliklerinin Rolü

Date
2017
Authors
Koca, Neşe
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Geoteknik Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Büyük şehirlerde artan nüfus yoğunluğu, beraberinde birçok sorunu getirmektedir. Bunların başında ulaşım sorunu gelmektedir. Günümüzde, ulaşım sorununun en etkili çözümü ise raylı ulaşım sistemleridir. Dünyada en yaygın kullanılan raylı sistem ise metro sistemleridir. Metro sistemleri, mevcut yapılaşmanın olduğu alanlarda trafiğin yeraltına taşınabilmesi nedeniyle tercih edilmektedir. Ancak yapılacak olan tünel kazıları beraberinde sorunlar da getirmektedir. Tünel kazılarının, mevcut durumda bulunan yapılarda oluşturabileceği hasarın önlenebilmesi için tünel içinde ve yüzeyde oluşturacağı deformasyonların limit değerler içinde kalması son derece önemlidir. Bu çalışmada; sonlu eleman yönteminin kullanımıyla TBM ile açılan tünel kazısının, mevcut durumda olan bina temelinde oluşturduğu deformasyonlar, tünel hattı üzerinde inşa edilecek olan binaların tünelde oluşturduğu deformasyonlara etki eden parametrelerin hassaslık analizi yardımıyla bulunması hedeflenmiştir. Sistem özelliklerinin değiştirilmesiyle en olumsuz koşullar irdelenmiştir. Modeller sonlu elemanlar yazılımı ile oluşturulup, analizleri gerçekleştirilmiştir.
Increasing population in the big cities creates municipal problems such as transportation problems and traffic congestion. Underground rail transport has been accepted as the best solution to these problems. Subways are the most common urban railway system around the world which transfer the traffic under the existing settlement. On the other hand, it is known that excavation for tunnels can create many problems during construction. In order to prevent the damage to the existing structures, deformation of the surface and of the tunnels should be within acceptable limits. The software Plaxis using the finite element method has been employed in this study to analyse the interaction of tunnel with the soil and the structure above. Sensitiviy analysis has been performed to find the most sensitive parameter for the deformation of TBM tunnel and surface settlements.
Description
Keywords
İnşaat Mühendisliği, Civil Engineering
Citation