Publication:
Emotional Intelligence (EQ) In ELT/EFL Curciculum

Loading...
Thumbnail Image

Date

2002-11

Authors

Tuncay, Hidayet

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Bu makalede, Duygusal Zeka unsurlarının İngilizce Dil Öğretimi'ne uyarlaması ele alınmıştır. Dil öğretim kitaplarının yanısıra, İngilzce Dil Öğretimi'nin öğretmenler tarafından hem metodolojik hem de akademik olarak sıkı bir şekilde takip edilmesi gereken bazı özellikleri de mevcuttur. Duygusal Zeka, belli bir oranda öğrencilerimizin duygusal gelişimlerini, geliştirdikleri öğrenme alışkanlıkları ve stratejilerini öğrenme aşamasında yönlendirmemize yardımcı olabilmektedir. Yabancı dil öğretmenleri, kitap yazarları ve program tasarımcıları olarak bizler, öğrencilerimize İngilizce Dil Öğretimi'nde gerekli olan dilbilim becerilerini kazandırmaktan birinci derecede sorumluyuz. Ayrıca Duygusal Zeka, hem öğretmenin hem de dil öğrenen kişilerin duygusal konumlarını anlamada önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle Goleman'ın (1995) ileri sürdürdüğü, kendi-farkındalık, kendini-kontrol, motivasyon, kendini başkalarının yerine koyma, sosyal beceriler gibi unsurlar öğrenci öğretmen ikili iletişiminde bizim için önemli bir yol gösterici olacaktır. Öte yandan Duygusal Zeka, öğrenci öğretmen iletişimini düzenlemede ve Hedef Dil'i endişeden uzak, ürkütücü olmayan ve motive edici bir atmosferde sunmada da önemli bir rol oynayacaktır. This paper discusses the implementation of Emotional Intelligence (EQ) constructs (Goleman,1995) in ELT curriculum. Along with textbook designs, teaching in ELT itself has some priorities that should be followed strictly by teachers both methodologically and academically. To some extend, EQ may help us how to navigate our students emotional feelings, learning habits and strategies developed by themselves while learning takes place. We, as non-native teachers, textbook designers and curriculum developers are all responsible for furnishing our students with neccessary linguistic skills in ELT. Besides, EQ will play an important role on both learners and teachers emotional state of being. So Goleman's (1995) Constructs -self- awareness, self-regulation, motivation, empathy, social skills - will be a guide for us to understand teachers and learners interaction. EQ, however, is also the core point as for how to regulate teacher-learner interactions and presenting Target Language (TL) in an unthreatening, excitement-free, motivating atmosphere.

Description

Keywords

Emotional intelligence, ELT, Learner-Teacher interaction, duygusal zeka, Öğrenci-Öğretmen etkileşimi

Citation