Yayın:
Kontrol Odağı ve İşyeri Prokrastinasyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2018
Yazarlar
Paksoy, Mahmut
Kumral, Tuğçe
Bozkurt, Serdar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu çalışmanın temel amacı; çalışanların içsel veya dışsal kontrol odaklı olmalarıyla işyeri prokrastinasyonu (erteleme alışkanlığı) arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu çerçevede, İstanbul’da tekstil sektöründe faaliyet gösteren altı işletmedeki beyaz ve mavi yakalı çalışanlara yönelik bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, kontrol odağı ile işyeri prokrastinasyonu arasında bir ilişki belirlenmiştir. Dışsal kontrol odağı olanlarda, daha fazla işyeri prokrastinasyonu gözlemlenmiştir. Kontrol odağının, işyeri prokrastinasyonu boyutlarından oyalanma davranışının farklılıklaştığı belirlenirken, siber kaytarma davranışı ile herhangi bir farklılık tespit edilememiştir. Ayrıca, işyeri prokrastinasyonu ve boyutları ile demografik özelliklerden; cinsiyet, eğitim durumu, kıdem ve medeni durum ile farklılıklar ortaya konulmuştur.
The main purpose of this study; to determine whether there is a meaningful relationship between employees' internal locus of control or external locus of control and workplace procrastination. In this framework, a survey was conducted on white and blue-collar employees in six companies operating in the textile sector in Istanbul. As a result of the research; there is a significant relationship between locus of control and workplace procrastination. More workplace procrastination has been observed in those externally controlled. While there was a difference between the locus of control and soldiering behavior from workplace procrastination dimensions, there was no difference with the cyberslacking behavior. In addition, there are differences between workplace procrastination and its dimensions with demographic characteristics; gender, educational status, seniority and marital status.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı
2