Yayın:
Karacaoğlan'ın Şiirlerinde İmgeler

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2007-01
Yazarlar
Kaya, Muharrem
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Halk şiirinin modern şiire düşman olduğu tartışmalarından hareketle, halk şiirinin sanat değerinin olduğu, modern şiir kuramının en önemli kavramlarından metafor, metonimi, imge unsurlarını taşıdığı, Karacaoğlan’ın şiirlerinden örnekler verilerek gösterilmeye çalışılmıştır. İmge kavramı, Roman Jacobson ve Ferdinand de Saussure’ün şiir dilini açıklarken kullandıkları, metafor ve metonimi kavramlarıyla bağlantılı olarak ele alınmıştır. Böylelikle halk şiirinin dil açısından sanat değeri taşıdığı, şiir dilinin iki olmazsa olması metafor ve metonimi örneklerine dayanarak gösterilmiştir. Karacaoğlan’ın şiirlerinde imge oluşturmak için kullanılan unsurların örnek verildiği bu yazıda, halk şiirinin modern şiirde yararlanılabilecek, işlenebilecek bir temel olduğu vurgulanmıştır.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Metafor, Karacaoğlan, Identity, biography, İMge, Türk Halk Şiiri, Metonimi
Alıntı