Publication:
Bir Yerdeşlik Çalışması Olarak Renk Bağlamında Yazgı: Kara Baht/Kara Yazı

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007-06

Authors

Özelçi - Köse, Remziye

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Özet bir inanç dizgesi olarak kabul edilen kadercilik /yazgıcılık anlayışına göre her şeyin sonucu bellidir ve insan ne yaparsa yapsın yaşamın kaçınılmaz bir olgusudur. Tanrı ‘nın kulları için hazırladığı iyi ya da kötü durumlar için yazgının yerdeşlikleri “alınyazısı, kısmet, talih, şans, baht, nasip, mukadderat, istenç, takdir…” gibi anlamlar yüklenmektedir. Yazgının yerdeşliklerindeki gibi yaşamımızın vazgeçilmez gerçekliği renklerde çevremizde gördüğümüz algıladığımız tüm olgu nesne ve olayları tanıma tanıtma ve bildirmede insanların kullandığı belirleyici öğelerden biridir. Bu çalışmada da yazgının özellikle olumsuz anlam yüklenen yerdeşlikleri “kara, baht, kara yazı” sözcük birimleri “kara”nın anlam birimleri bağlamında irdelenmiştir.
According to the fatalism beliefs every destiniy is designed and whatever a person does it’s an inevitable foct in life. Significations such as ‘’destiny,fortune, chance, luck, faith, will power, apperacation…’’are attiributed to the good and bad times God prepares for it’s villians. Colours; (the indispensible realities of our life) like the concepts of faith all in one are determining elements that are used in recognizing representing and indicating facts objects and events we see and perceive arounds us. In this brief negative Word modules attributed to faith such as ‘’bad faith, bad destiny ‘’ are considered in the context of ‘’black (dark) destiny bad faith’’ meaning units.

Description

Keywords

Yerdeşlik, Yazgı, Renk, Kata, Kara Baht, Isotopie, Faith, Colour, Black, Bad Faith

Citation