Publication:
Gözlemlerden Hareketle Diferansiyel Denklemin Elde Edilmesi

Date
2006-07
Authors
Berber, Erdem
Koçak, Kasım
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Gözlemlerden hareketle bunları üreten dinamik sistemin elde edilmesi problemi günümüzde önemli bir çalışma alanıdır. Dinamik sistem bir kez elde edildikten sonra bu dinamik isstem kullanılarak süreç hakkında önemli bilgiler ortaya konabilir. Örneğin, model kullanılarak değişkenler arasındaki etkileşimler ve nonlineerlik derecesi hakkında önemli bilgiler elde edilebilir, sistemin kararlılık özellikleri incelenebilir, parametrelerde meydana gelen değişmelere ve dış zorlamalara karşı modelin tepkisi incelenebilir ve elde edilen model öngörü amacına yönelik olarak kullanılabilir. Bu çalışmada günlük tüplam buharlaşma miktarı, günlük ortalama rüzgar hızı ve günlük ortalama sıcaklık zaman serileri kullanılarak, buharlaşmayı idare eden dinamik sistem yörünge metodu ile tahmin edilmiştir. Bu şekilde elde edilen buharlaşma miktarı ile gerçek buharlaşma miktarları arasındaki fark ihmal edilebilecek düzeydedir.
Description
Keywords
diferansiyel denklemi, dinamik sistemi, differential equation, dynamic system
Citation