Publication:
Bir Star Olarak Cüneyt Arkın’ın Reklam Filmlerine Yansıyan İmajı

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Akdaş, Cangül
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Istanbul Medeniyet Universitesi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Reklam pazarında önemli bir paya sahip olan televizyon reklamları, özellikle ünlü isimleri kullanarak hedef kitle üzerinde etkili bir yöntem izlemeye çalışmaktadır. Star imgesi, sinema sektöründe reklamın kendisi olarak yorumlanmaktadır. Reklamın kendisi olan starın edinmiş olduğu imajın, televizyon reklamlarına yansıması, hedef kitleyi ürünün satın alınmasıyla ilgili olumlu yönde etkilemektedir. Bu bağlamda düşünüldüğünde; reklamların, sinema filmlerindeki star oyuncuları kullanarak hedef kitleyi etkilemeye çalışması oldukça önemli unsur teşkil etmektedir. Araştırmanın sınırlılığı; Türk sinemasında yaşayan ve aktif olarak sinema ve reklam filmlerinde rol alan en eski jönlerimizden biri olan Cüneyt Arkın’a odaklanmaktadır. Arkın’ın araştırmanın merkezine alınmasının öncelikli nedenlerinden biri, soyadını marka olarak kullanan ilk sanatçı olmasıdır. Bununla birlikte oyunculuğunu yapmış olduğu filmlerde canlandırdığı karakterler ile televizyon reklam filmlerinde canlandırmış olduğu karakterler arasında paralellik de bulunmaktadır. Bu bağlamda araştırma; Cüneyt Arkın’ın oynamış olduğu tarihi kostüme avantür filmleri ve yine oynamış olduğu televizyon reklamlarını karşılaştırarak, sinemada edinmiş olduğu imajın reklam sektörüne nasıl yansıdığını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Film ve reklamlar metinlerarasılık yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Sonuç olarak; Cüneyt Arkın’ın rol aldığı tarihi kostüme avantür filmleri ile oynamış olduğu televizyon reklamlarında ürünü tanıtırken, beyazperdede edinmiş olduğu star imajını yansıttığını söylemek mümkün görünmektedir.

Description
Television advertising, which has a significant share in the advertising market, is trying to follow an effective method on the target audience, especially by using famous names. Star image is interpreted as advertising itself in the cinema sector. The image of the star, which is the ad itself, is reflected on television advertisements, and affects the target audience positively on the purchase of the product. When considered in this context; it is very important for advertisers to try to influence the target audience using star players in motion pictures. The limited scope of the research focuses on Cüneyt Arkın, one of the oldest plays of Turkish cinema and actively involved in cinema and commercial films. One of the primary reasons for Arkın being taken to the center of the research is that it is the first artist to use his surname as a brand. Along with that, there are parallelisms between the characters he plays and the characters he plays in television commercials. In this context, this study aims to reveal Cüneyt Arkın’s image in the advertising industry by comparing historical adventure films played by Arkın and television advertisements that he has played. Films and advertisements have been analyzed using the intertextuality method. As a result; it is possible to say that by introducing the product in TV commercials and historical adventure films played by himself, Cüneyt Arkın reflects the star image that he had acquired at the white screen.
Keywords
Sinema , Reklam , Pazarlama , Star İmgesi , Cinema , Advertisement , Marketing , Star Image
Citation