Publication:
Müzelerde çocuklara yönelik etkinlikleri

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Hassan, Seda
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı / Sanat Yönetimi Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Sanat, tarihsel zaman içinde toplumun coğrafi, kültürel ve sosyal yapılarına göre değişmektedir. Sanat hayatın içinden, insan zekâsı ile öğretimi çocukların ve gençlerin dünyadaki kültürel gelişmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Çocuklar bir bireydir. Her çocuğun gelişim hızı, yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir. Çocukların eğitim ve öğretim hayatlarında aynı yaş aralıklarında benzer evreler gözlemlenmiştir. Büyüme ve öğrenme yaşındaki çocukların çeşitli kavramları aynı ortamda birebir görerek ve düşündüklerini daha yaratıcı olarak geliştirir. Duygu ve düşüncelerini ifade etmede ve yorumlama güçlerini geliştirmede daha başarılı oldukları bilinmektedir. Müzeler, yaşayan tarih ve kültür kurumları olarak çocukların temel sosyal ihtiyaçlarını karşılama bakımından önemli yerlerdir. Sanat eğitiminin uygulamalı ve teorik olarak aynı zamanda yürütülmesi ile çocukların görsel düşünceleri ve var olan yaratıcılıkları ile nasıl ve hangi düzeyde bir etki olduğunu gözlemleyebilmek için etkinlikler gerçekleştirilmiştir.


Throughout history, art has changed due to geographical, cultural and social reasons. Art is seen to be something that is presented by human intelligence and life. Teaching art to children and young individuals is really important as it allows them to have worldwide understanding of culture. Children are individuals who grow up really quickly but also they differ in terms of maturity and age. Children of developing age have different styles of learning in similar environments. It's been suggested that those who express their thoughts and feelings are better at discussing different topics. Museums that provide historical and cultural institutions help young individuals to meet social needs. We need to create new facilities and institutions for children because it helps improve their art skills and theory.

Description
Keywords
Eğitim ve Öğretim , Education and Training , Müzecilik , Museology , Etkinlik , Efficiency , Eğitim Etkinliği , Effectiveness of Training , Kurumsal Etkinlik , Corporate Efficency , Kültürel Değerler , Cultural Values , Kültürel Etkinlikler , Ultural Activities , Kültürel Etkinlikler , Cultural Activities , Müze Eğitimi , Museum Education , Müzeler , Museums , Sanat Eğitimi , Art Education , Sergiler , Exhibitions
Citation