Publication:
Çeliğin plastik akma ve pekleşmesinin taşıma gücüne etkisi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006-09
Authors
Pakdel, Vahit Soltani
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu çalısmada, egilme moment etkisi altındaki çelik kesitlerin plastik davranısı, sünek malzemenin özelliginden kaynaklanan peklesme etkisi de dikkate alınarak incelenmistir. Dört bölümden olusan çalısmanın, birinci bölümünde elastik-plastik davranıs ana hatları ile verilmis yapıların plastik analizi konusunda ilgili çalısmalar özetlenmistir. kinci bölümde dikdörtgen kesit ve iki tip I profili üzerinde seçilen farklı elastisite modülü ve birim sekil degistirme oranı için moment-egrilik baglantıların çıkarılmıstır. Üçüncü bölümde moment-egrilik baglantılarında elde edilen dogru denklemlerinden alınan kesitler için bir basit kiris örnegi üzerinde yük-deplasman bagıntılarına geçilmis ve kirisin tasıma güçü irdelenmistir. Dördüncü bölümde bu çalısmada varılan sonuçlar yer almaktadır.


For rectangular and wide flange profile, effect of strain hardening researching in first chapter and in continue we search pined effect in the middle of beam. The plastic behavior of steel sections under the effect of bending moment is investigated with taking into consideration the strain-hardening effect due to the characteristic of auctile material. In the first one of the four chapters consisted by this book, the elastic-plastic behavior is briefly given and the studies done on the concept of plastic analysis of structures of sumarized. Also after defining the objective and the contents, the assumption made are presented. In the second chapter, the elasticity modul chosen on the two types of I- profile and a rectangular section and moment-curvature relations for the straining are derived. In the third chapter, the line equations obtained from the moment-curvature relations and for the given sections load-deflection relations on a simply supported test beam are given. Finally the load carrying capasity is compared.

Description
Keywords
inşaat mühendisliği , civil engineering
Citation