Publication:
Gelecek Üzerine Araştırma Yapma Yöntemlerinin Eğitim Araştırmalarında Kullanılması

Date
2017-12-08
Authors
Tunalı, Sevinç
Kiraz, Ercan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Geleceğe dair bilgi sahibi olmak insanların her dönemde ilgisini fazlası ile cezbetmiştir. İnsanlar bunun için tarih boyunca farklı yöntemler kullanmışlar ve karar alırken bu yöntemleri dikkate almışlardır. Gelecek hakkında kestirimler yapmak oldukça zor ve risklidir. Bilinmeyene yönelik tahminler yapma ve yanılma korkusu toplumları belirsiz olan gelecekle uğraşmaktansa geriye bakmaya yöneltmiştir. Bu çalışma gelecek araştırmaları yöntemlerinin tanıtılması ve bu yöntemlerin eğitim araştırmalarında nasıl kullanılacağının açıklanması amacı ile yapılmıştır. Çalışma kapsamında; Ufuk Taraması (Horizon Scanning), Trend Analizi (Trend Analysis), Senaryo Yöntemi (Scenario Method) ve Delfi Yöntemi (Delphi Survey Method) gibi yöntemlerin eğitim araştırmalarında kullanımına yönelik uygulamaları tartışmaktadır.
Knowing future, capture attention of mankind in every era. In history, people had followed different procedures to know about future and consider them during their decisions. Forecasting have always been risky and hard issue. Making predictions for unknown and fear of fail lead societies engage with past rather than forecast future. This study aim to explain futures studies and how to use this new methodology in the field of education. This study reviewed methodological perspectives of futures studies such as; Horizon Scanning, Trend Analysis, Scenario Method and Delphi Survey Method and discussed their implications in the field of education.
Description
Keywords
Gelecek Araştırmaları, Senaryo Yöntemi, Trend Analizi, Futures Studies, Scenario Method, Trend Analysis
Citation