Publication:
Klan Oyunları Temelli Üretim Yapısının Tsurumı Genişlemesi Ve Bulanık Shapley Değerleri

Date
2014-03
Authors
Beşer, Murat
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu çalışmada gerek esnek üretim süreçleri gerek kısmi firma ortaklıklarında ortaya çıkan gelirin en adil paylaşımı sorunu Tsurumi genişleme formunda tanımlı bulanık kalan oyunları temelli incelenmiş, bulanık Shapley değerlerinin gösterimi psödoBoolean fonksiyonlarının Lovasz genişlemesi formunda ifade edilmiştir.
Description
Keywords
Choquet İntegrali, Bulanık Klan Oyunları, Lovasz Genişlemesi, Tsurumi Genişlemesi, Bulanık Shapley Değeri
Citation