Publication:
Lojistik Harita ile Rasgele Sayı Üretilmesi ve İstatistiki Yöntemlerle Sınanması

Date
2006-10
Authors
Özkaynak, Fatih
Özer, A. Bedri
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Rasgelelik günlük yaşamda insanlığı kuşatmıştır. Günümüzde rasgele sayılara şifreleme, güvenli haberleşme vb. birçok alanda ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için sahte rasgele sayıları üreten algoritmalar kullanılmaktadır. Ancak adından da anlaşılacağı gibi bu sayılar kestirilebilirler, çok güvenli değillerdir ve kaçınılmaz olarak rakamların kendilerini tekrar etmeleri için önemli bir sorun oluşturmaktadır. Bu çalışmada kestirilebilirliğin ve tekrarlama frekansının azaltılması için rasgele sayı üretiminde kaotik bir sistem olan lojistik harita kullanılmıştır. Kullanılan yöntemin geçerliliği Ki­ Kare ve Kolmogorov - Simimov testleri ile sınanmıştır. Yapılan testler sonucu sahte rasgele sayılar üreten diğer yöntemlere göre daha iyi sonuçlar gözlenmiş ve önerilen yöntemin geçerliliği bu testlerle gösterilmiştir.

Description
Keywords
lojistik , lojistik harita , rasgele sayı üretme yöntemleri , logistics , logistic map , random number generation methods
Citation