Publication:
Başarılı ve Başarısız Mizahın Özgüven ve Yeterlilik Algıları Açısından İncelenmesi

No Thumbnail Available
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Muş Alparslan Üniversitesi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu araştırma, başarılı ve başarısız mizahın etkilerinin, algılanan özgüven ve yeterlilik açısından incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Başarılı ve başarısız mizahın sergilendiği iki farklı işe alım mülakatı, bir kadın ve bir erkek aday tarafından canlandırılmıştır. Oluşturulan dört durum (Başarılı mizah-kadın; başarılı mizah-erkek; başarısız mizah-kadın; başarısız mizah-erkek) dört ayrı kısa film olarak çekilmiş ve 255 psikoloji lisans öğrencisine izletilmiştir. İzlenen dört durumun, özgüven ve yeterlilik algıları açısından oluşturduğu farklar eşleştirilmiş örneklemler t-testi ile incelenmiştir. Algılanan özgüven açısından fark oluşmazken, başarılı mizah sergileyen kadın ve erkek adayın yeterlilik düzeyinin, başarısız mizah durumuna nazaran daha yüksek olarak algılandığı belirlenmiştir. Başarılı mizah sergilenmesi durumunda, cinsiyetin anlamlı bir fark yaratmadığı, ancak başarısız mizah durumunda, erkek adayın yeterlilik düzeyinin kadın adaya nazaran daha düşük algılandığı görülmüştür.


The aim of this study is to investigate the effects of successful and unsuccessful humor in terms of self-confidence and competence perceptions. For this purpose, two different recruitment interviews, each with successful and unsuccessful humor and different genders were displayed. Four cases were watched by 255 psychology undergraduate students as four separate short films. Differences were examined by paired samples t-test. In terms of perceived self-confidence, there wasn’t any difference; but the perceived competence level was significantly higher in case of succesful humor compared to the case of unsuccessful humor. In case of unsuccessful humor, there wasn’t any difference in perceived self-esteem for both male and female candidate, but the competence of male candidate was perceived lower than the female candidate’s competence.

Description
Keywords
Başarılı Mizah , Başarısız Mizah , Özgüven , Yeterlilik
Citation
OKTUĞ Z (2019). Başarılı ve Başarısız Mizahın Özgüven ve Yeterlilik Algıları Açısından İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(5), 63 - 69.