Publication:
Bireysel İş Hukuku Bakımından Konut Kapıcılarının Hakları

No Thumbnail Available
Date
2016-07
Authors
Demir, Ender
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Anayasamıza göre, çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır (m.49). Konut kapıcıları bu bakımdan korunması gereken mesleklerden biridir. Bu çalışmada konut kapıcılarının ücretleri, kıdem tazminatları, ücretli yıllık izinleri, konut hakları, iş güvenceleri ve diğer hakları üzerinde durulacaktır.
Description
Keywords
Kapıcı, Kıdem tazminatı, Ücret, Yıllık izin, Konut hakkı
Citation