Yayın:
Gelfrand-Kirillov Boyutu Sonlu Olan Leavitt Yol Cebirlerinin Yapısı ve Temsilleri

No Thumbnail Available
Tarih
2018-09
Yazarlar
Koç, Ayten
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Leavitt yol cebirleri (kısaca LPA: Leavitt Patlı Algebra) 2004 yılında Ara- Moreno-Pardo ve Abrams-Arando Pino tarafından, çizge C'*-cebirlerinin (80’lerde tanımlanan) cebirsel benzerleri olarak tanımlandı ama kökleri Bili Leavitt’iıı 60’lardaki çalışmalarına dayanır. LPA’nın modül kategorisinin çizgenin ok tem­sillerinin bir alt kategorisine denk olmasından başlayarak temsil sınıflandırmaları yapılabilir.Konuşmanın ilk kısmında gerekli temel tanımlar verilecek ve de LPA’nın cebirsel özellikleri ile çizgenin geometrisi arasındaki ilişki vurgulanacaktır, ikinci kısımda ise (M. Özaydın ile ortak çalışma) Gelfand-Kirillov boyutu sonlu olan Leavitt yol cebirlerinin yapıları ve temsillerinden bahsedilecektir.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Leavitt Yol Cebirleri, Gelfand-Kirillov Boyutu, Ok Temsilleri
Alıntı